Η Plepi Land Development Ltd δηλώνει: «Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε»

245

Εκπρόσωπος της εταιρείας Plepi Land Development Ltd μας διαβεβαίωσε ότι οι οικονομικές διαφορές που οδήγησαν στον πλειστηριασμό της έκτασης των 200 στρεμμάτων στην περιοχή Πλέπι της Ερμιονίδας, είχαν διευθετηθεί την παραμονή του πλειστηριασμού και ως εκ τούτου η διεξαγωγή του οφείλετο σε λάθος. Μας πληροφόρησε επίσης ότι ασκήθηκε κ προβλεπόμενη νομική ενέργεια της ανακοπής και ότι η έκβασή της θα επαναφέρει την αμφισβητούμενη έκταση σε κατάσταση πλήρους ιδιοκτησίας προς εκμετάλλευση και ολοκλήρωση της προγραμματισμένης επένδυσης «Hydra’s Art Residencies».

Κατόπιν αυτών, και προκειμένου να μην υπάρξει βλάβη ως προς την υλοποίηση της επένδυσης, φερόμενοι με υπευθυνότητα “κατεβάσαμε» την σχετική ανάρτηση μέχρις ότου εκδικασθεί η ανακοπή.

Παρακολουθούμε την υπόθεση και θα επανέλθουμε, πάντοτε με επίσημα και αδιάψευστα στοιχεία σε λίγες ημέρες.