Με τροπολογία σε νομοσχέδιο για ζώα συντροφιάς, μειώνονται τα πρόστιμα σε υποψηφίους

99

Στη μείωση των κυρώσεων σε βάρος συνδυασμών και υποψηφίων που παρανόμησαν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του 2019, υπερβαίνοντες τα όρια δαπανών, προχώρησε η κυβέρνηση με τροπολογία που ψηφίστηκε την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου στο νομοσχέδιο περί ευζωίας των ζώων συντροφιάς.

Η διάταξη ρητά αφορά και σε αποφάσεις επιβολής προστίμων που έχουν εκδοθεί. Αυτές αναπροσαρμόζονται, τροποποιούνται ή ανακαλούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία που όρισε η τροπολογία. Εξαιρούνται μόνο τα ποσά που έχουν καταλογιστεί ή εισπραχθεί, τα οποία δεν επιστρέφονται.