Εκλογές στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Όλοι οι υποψήφιοι για την Πελοπόννησο

59

Οι ξενοδόχοι της Πελοποννήσου καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά στις επερχόμενες εκλογές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν την 15 & 16 Σεπτεμβρίου 2021 μέσω διαδικτύου με ηλεκτρονική ψήφο, για την ανάδειξη των αντιπροσώπων των ξενοδοχείων και κάμπινγκ της Χώρας στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) για την τετραετή θητεία 2022-2026.

Στην Γεωγραφική Ενότητα Πελοποννήσου -Ελαφονήσου (2η Εκλογική Ομάδα) εκλέγονται συνολικά 3 Σύμβουλοι (2 Σύμβουλοι στις κατηγορίες ξενοδοχείων 5*, 4* και 3* και 1 Σύμβουλος στις κατηγορίες ξενοδοχείων 2* και 1 *)

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ», η πρόσβαση στο οποίο επιτυγχάνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση ekloges-zeus.grhotels.gr

Mέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ» θα αποσταλλεί ειδικό εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλους όσοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή διαδικτυακή διεύθυνση (Url), στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στην αρμόδια για την διεξαγωγή των εκλογών Υπηρεσία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος(Ξ.Ε.Ε.), σε περίπτωση όπου δεν παρέλαβε καθόλου ηλεκτρονικό μήνυμα ή εάν αυτό είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή εάν εσφαλμένως έχει παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα. Η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία του Ξ.Ε.Ε., αμελλητί, θα προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων.

Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μια ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης ψήφου. Η απόδειξη αυτή αποτελεί τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα.

Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος ψηφοφορίας, το σύστημα «ΖΕΥΣ» παύει να δέχεται και να καταχωρίζει νέες ψήφους.

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Δημήτρης Πολλάλης

Κατηγορίες ξενοδοχείων: 5*, 4* & 3*:

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΛΝΤΕΜΑΡ 5* ΣΚΑΦΙΔΙΑ ΗΛΕΙΑΣ)

ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΑΣΤΗΡ 4* ΠΑΤΡΑ)

ΚΑΡΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΚΤΗ ΚΑΡΑΛΗΣ 3* ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)

Κατηγορίες ξενοδοχείων 2* & 1 * :

ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΠΑΛΑΤΣΟ 1* ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ)