Ὁ ὑγιής Διχασμός

105
Κώστας Καραΐσκος

Από τον Κώστας Καραΐσκος

Ἐδῶ εἴμαστε. Τό διεθνές καθεστώς, ἡ Κυβέρνηση Μητσοτάκη καί ὁ ψευδοεπιστημονικός συρφετός ἐπιβάλλουν στήν ἑλληνική κοινωνία ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό μέ πειραματικά προϊόντα καινοφανοῦς τεχνολογίας καί μέ τή μέθοδο τῆς σαλαμοποίησης: τώρα οἱ ὑγειονομικοί, ὕστερα οἱ ἐκπαιδευτικοί κτλ.

Νά ξεκαθαρίσουμε τή θέση μας. Ἀνεξαρτήτως τῆς προσωπικῆς στάσης καθενός ἔναντι τοῦ ὑγειονομικοῦ ζητήματος, πού εἶναι συνισταμένη τῶν πληροφοριῶν, τῶν φόβων, τῆς ψυχολογίας του, ὑπάρχει καί ἕνα μεῖζον ΠΟΛΙΤΙΚΟ ζήτημα. Τό ὁποῖο ναί μέν συνυφαίνεται μέ τό προηγούμενο ἀλλά τό ξεπερνάει κατά πολύ, ἀφοῦ μιλᾶμε γιά ἐξαφάνιση τῶν στοιχειωδέστερων δικαιωμάτων, γιά ἀγνόηση τοῦ σύνολου νομικοῦ μας πολιτισμοῦ, γιά ἀνασκολόπηση κάθε ἰατρικῆς δεοντολογίας, γιά πρωτοφανή λογοκρισία σέ καθετί πού σχετίζεται μέ τή νόσο ἤ τήν ἀντιμετώπισή της (!), γιά ναζιστικοῦ τύπου διακρίσεις κτλ κτλ.

Ἄς δηλώσουμε λοιπόν πώς ναί μέν τίποτε δέν μᾶς χωρίζει ἀπό τόν κόσμο πού γιά τούς ὅποιους λόγους ἐμβολιάζεται, μασκοφορεῖ, πειθαρχεῖ στά ἄνωθεν κελεύσματα, ὅμως εἴμαστε ἀπολύτως ἀντίπαλοι ὅσων προωθοῦν τήν πολιτική αὐτή ἀτζέντα, εἴτε ἀπό θέσεις εὐθύνης εἴτε ἀπό θέσεις …κολαούζων. Αὐτός ὁ μαῦρος μετανθρωπισμός, αὐτή ἡ στυγνή ὑγειονομική χούντα ἔχει ἄτομα μέ ὀνοματεπώνυμο πού τήν στελεχώνουν καί τήν προωθοῦν στόν σβέρκο μας, διαλύοντας τή ζωή μας. Ἔτσι ἔγινε καί μέ τά λαοκτόνα Μνημόνια ἀλλά τώρα μιλᾶμε γιά ἀπείρως χειρότερη κατάσταση καί δή παγκοσμίων διαστάσεων.

Αὐτός εἶναι καί ὁ πραγματικός, ὑγιής Διχασμός: ἀπό τή μιά τά ἀφεντικά μέ τά τσιράκια τους κι ἀπό τήν ἄλλη ὅσοι δέν τούς ἐκχωροῦμε ὅσα ἔχει κερδίσει ἡ ἀνθρωπότητα γιά μιάν ἀρρωστοφοβική ὑστερία. Χαρτογραφοῦμε τό ἐχθρικό στρατόπεδο, μετρᾶμε τίς δυνάμεις μας καί …ἔσσεται ἥμαρ.