Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας γράφει στα παλιά του παπούτσια νόμους και κανονισμούς με την ανοχή του Δημάρχου

93

Η επιστολή που απέστειλε ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης, Τάσος Τόκας, θα έπρεπε να προκαλέσει σεισμικές μεταβολές λόγω του περιεχομένου των καταγγελιών και των αποκαλύψεων που περιέχει.

Είναι ανήκουστο, ο διορισμένος από τον Δήμαρχο Γιάννη Γεωργόπουλο, πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερμιονίδας, να παραβιάζει το νόμο, συνειδητά, επί σειρά μηνών και ο Δήμαρχος να του προσφέρει πλήρη κάλυψη.

Είναι πρωτοφανές, ο διορισμένος έμμισθος Πρόεδρος να αρνείται να απαντήσει σε αιρετό εκπρόσωπο της κοινωνίας του Δήμου Ερμιονίδος και ο Δήμαρχος της πόλης να μην τον καλεί να υποβάλλει την παραίτησή του ή να τον απολύει.

Κάθε λογικός και υποψιασμένος πολίτης, διαβάζοντας την επιστολή που απέστειλε ο Τάσος Τόκας την Τρίτη   27  Ιουλίου  δικαιούται να αναρωτηθεί: «Τι συμβαίνει στην ΔΕΥΑΕΡ; Τι είδους Ομερτά -και γιατί- είναι αυτή που επικρατεί»;

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΚΚΑ
ΠΡΟΣ Τσεγκή Γεώργιο,  Πρόεδρο της ΔΕΥΑΕΡ
Κοινοποίηση: :Γραφείο Δημάρχου, Επικεφαλής Παρατάξεων Δήμου Ερμιονίδας
ΘΕΜΑ:  Ενημέρωση για τον  Οργανισμό  Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της ΔΕΥΑΕΡ και την υποχρέωσή σας να απαντάτε στα ερωτήματα των δημοτικών συμβούλων.

κ. Πρόεδρε,
 Έχουν περάσει ήδη 7 μήνες από την αναβολή στο ΔΣ του Δήμου Ερμιονίδας της 23ης Δεκεμβρίου 2020 της συζήτησης του θέματος για την έγκριση του νέου Οργανισμού  Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) που ψήφισε η ΔΕΥΑΕΡ με την απόφαση 243/2020 της 6ης Νοεμβρίου 2020.
Όπως γνωρίζετε αυτό έγινε μετά από δική μου παρέμβαση,  γιατί στον νέο Ο.Ε.Υ. που φέρατε τότε προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν προβλεπόταν οργανική θέση του Γενικού Διευθυντή καθώς και Διοικητικού Π.Ε. και άλλων ειδικοτήτων. Άλλωστε αυτό ήταν φανερό αφού στην κάλυψη της δαπάνης του προσωπικού στο άρθρο 57 του νέου Ο.Ε.Υ. προβλεπόταν  η αναπλήρωση του Γενικό Διευθυντή με προϋπολογισμό 20.000€.
Ο  (Ο.Ε.Υ.) είναι το πλέον απαραίτητο εργαλείο για την ορθή λειτουργία της ΔΕΥΑΕΡ αφού  καθορίζει την οργάνωση, τη σύνθεση και την αρμοδιότητα των υπηρεσιών, τον αριθμό των θέσεων του πάσης φύσεως προσωπικού, την κατά ειδικότητες και κλάδους εκπαίδευσης κατανομή των θέσεων του προσωπικού, τα μισθολογικά κλιμάκια και τις αποδοχές του προσωπικού, τον τρόπο πρόσληψης και απόλυσης του προσωπικού και το αρμόδιο προς αυτό, όργανο.
Και όμως είκοσι μήνες σχεδόν μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας και παρά τις δηλώσεις σας για την προσπάθεια εξυγίανσης της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., δεν έχετε φέρει ακόμα προς έγκριση τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης.
Μετά τα παραπάνω και προς ενημέρωση των δημοτών, σας απευθύνω 2 ερωτήματα τα οποία απαιτούν την απάντησής σας:
1) Πότε θα φέρετε προς συζήτηση και ψήφιση στο ΔΣ του Δήμου Ερμιονίδας τον επικαιροποιημένο ( Ο.Ε.Υ.) της ΔΕΥΑΕΡ;
2)
Ποιος εκτελεί  χρέη Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΕΡ από το ξεκίνημα αυτής της   δημοτικής περιόδου   έως σήμερα;
Σας υπενθυμίζω επίσης ότι από τις  25 Γενάρη 2021, δεν έχω λάβει ακόμα καμία απάντηση στο  αίτημα ενημέρωσης σχετικά  με τις ενέργειές   και τον προγραμματισμό επίλυσης επίκαιρων προβλημάτων από τη διοίκηση της επιχείρησης.
Για παρόμοιο λόγο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου δικαίωσε τον Επικεφαλής της ΔΗΣΥΕΡ κ. Αποστόλου Παναγιώτη γιατί δεν του απαντήσατε στα δικά του ερωτήματα, κοινοποιώντας και σε εσάς 2 έγγραφα τόσο για τη διερεύνηση καταγγελίας αλλά και για υπενθύμιση της αφού δεν κάνατε αυτό που πρέπει.
και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 1. α.: «Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες. Η προθεσμία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή ή συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων».
Είστε λοιπόν υποχρεωμένος να απαντήσετε στα ερωτήματά μας γιατί αλλιώς παραβιάζετε τον νόμο και εμείς οφείλουμε για την προστασία των συμφερόντων της δημοτικής επιχείρησης και των καταναλωτών να προσφεύγουμε στις αρμόδιες υπηρεσίες ( Αποκεντρωμένη Διοίκηση- Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης-κ.λ.π.)

Τάσος Τόκας

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ