Ο Αντιδήμαρχος Ανδρέας Βγενόπουλος ενημερώνει για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

53

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ( πρώην ΚΕΑ) είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Το πρόγραμμα συνδυάζει τρεις πυλώνες που είναι αλληλένδετοι:

Εισοδηματικοί Ενίσχυση.

Διασύνδεση με υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης.

Διασύνδεση υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

Τελικός στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας στους ευάλωτους συνανθρώπους μας ώστε εκτός από την άμεση οικονομική βοήθεια οι ωφελούμενοι να έχουν πρόσβαση ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Από 1η Ιουνίου ξεκινά η διασύνδεση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος με την αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα : https://www.ilialive.gr/live/