Ολοκληρωμένο «Δορυφορικό Σύστημα Διαχείρισης των Πυρκαγιών» για την προστασία των δασών

104

Με τις δυνατότητες που προσφέρει η εφαρμογή της τεχνολογίας, η πρωτοπόρα στην Ελλάδα ΑΡΑΤΟΣ -Δορυφορικές εφαρμογές, προσφέρει στους Δήμους ένα πλήρες καινοτόμο και ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Πυρκαγιών με στόχο την ολιστική αντιμετώπισή τους.

Το συγκεκριμένο Σύστημα είναι άκρως αποτελεσματικό, λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο και βασίζεται στην εφαρμογή των εξελιγμένων Δορυφορικών Τεχνολογιών.

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων που το χαρακτηρίζουν είναι η συνολική παρακολούθηση των εκτάσεων  όπου, στο Στάδιο της Πρόληψης διεξάγονται  όλες οι απαραίτητες ενέργειες  ώστε να προκύψει μια ολοκληρωμένη και διεξοδική γνώση της περιοχής ενδιαφέροντος με τη χρήση δορυφορικών εικόνων και δεδομένων υψηλής χωρικής ανάλυσης, καθώς και στοιχεία ανάλυσης κινδύνου μέσω ειδικών αλγορίθμων του συστήματος για ενδεχόμενα κρίσιμα γεγονότα .

Επιπλέον εξασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσης αποτύπωσης της πυρκαγιάς με ακρίβεια κάνοντας χρήση εφαρμογών γεωγραφικών δεδομένων (GIS) για χρήση -επιχείρηση από τα αρμόδια κέντρα αντιμετώπισης κρίσεων. 

Παράλληλα το Σύστημα έχει τη δυνατότητα να δρα σε όλα τα στάδια της Διαχείρισης Πυρκαγιών, (Πρόληψης -Κρίσης -Αποτίμησης), με βάση τα καινοτόμα εργαλεία που έχει στην κυριότητά της η ΑΡΑΤΟΣ.

Πρόκειται για ένα Σύστημα ανεξάρτητο από ανθρώπινη παρέμβαση κλέψιμο, βανδαλισμό, κάψιμο, βλάβη κάμερας κτλ. όπου το συνολικό του κόστος ανέρχεται στο 1/10 του κόστους για μικρές περιοχές και στο 1/20 για μεγάλες εκτάσεις σε σχέση με εναλλακτικές λύσεις και απαιτεί ελάχιστο κόστος συντήρησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Στάδιο Κρίσης, αξιοποιούνται όλες οι πληροφορίες, ώστε να παρέχεται στους αρμόδιους για λήψη αποφάσεων όλο το απαραίτητο υπόβαθρο της πυρκαγιάς μέσω της δορυφορικής παρακολούθησής της και της προσέγγισής της στην περιοχή ενδιαφέροντος, της πορείας και εξέλιξής της μέσω των υπερσύγχρονων δορυφορικών συστημάτων.

Συγχρόνως παρέχεται η εφαρμογή Aratos Fire SOS mobapp που συνεισφέρει με εικόνες σε πραγματικό χρόνο από το μέτωπο εκδήλωσης της πυρκαγιάς μέσω της χρήσης έξυπνων κινητών τηλεφώνων και πολλές άλλες υπηρεσίες.

Η προμήθεια του πιστοποιημένου συστήματος από τη NASA και την ESA συνοδεύεται από εκπαίδευση και διαρκή τεχνική υποστήριξη.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.aratos.grκαι με e-mail στο [email protected]