ΒΟΡΙΔΗΣ: Το lobbying στην χώρα μας οφείλει να συνυπάρχει με τη Διαφάνεια, την Ακεραιότητα και την Πρόσβαση

109

Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ως κεντρικός ομιλητής σε Διάσκεψη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ανέδειξε τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία επιχειρείται η θέσπιση ενός ρυθμιστικού πλαισίου για την υγειά ανάπτυξη του lobbying στη χώρα μας.

Στην διάσκεψη η οποία είχε ως θέμα «Το lobbying στον 21ο αιώνα: Διαφάνεια, Ακεραιότητα, Πρόσβαση», και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακώς την Πέμπτη 20 Μαΐου συμμετείχε και ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ. Άγγελος Μπίνης.

Όπως τόνισε ο Μάκης Βορίδης, η πρωτοβουλία κατοχυρώνει  αφενός τη διασφάλιση της ακεραιότητας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και αφετέρου τη θωράκιση της διαφάνειας στην άσκηση επιρροής.

Ο Υπουργός προανήγγειλε τη σύσταση ενός Εθνικού Μητρώου Διαφάνειας που θα επιτηρείται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο οποίο θα οφείλουν υποχρεωτικά να εγγραφούν οι ενδιαφερόμενοι, με την ταυτόχρονη υποβολή από μέρους τους ενός ετήσιου καταστατικού στο οποίο θα περιγράφονται με σαφήνεια οι ακριβείς δραστηριότητές τους στο θέμα της άσκησης επιρροής.

Η μέχρι σήμερα, απουσία σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου, όπως επεσήμανε ο Υπουργός Εσωτερικών, ευνοεί την ανάπτυξη φαινομένων διαφθοράς, στοιχεία τα οποία έρχεται να καταπολεμήσει το υπό επεξεργασία σχέδιο νόμου.