“Πολιτιστικές διαδρομές” γνωριμίας και ανάδειξης των μνημείων της Πελοποννήσου

131

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ένα σημαντικό μερίδιο στις “Πολιτιστικές διαδρομές”, οι οποίες προτείνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού για χρηματοδότηση με κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης.
Το έργο των “Πολιτιστικών διαδρομών”, αφορά σε πέντε πολιτιστικές διαδρομές, που καλύπτουν όλες τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας με γεωγραφική εξάπλωση που καλύπτει μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας.
Οι πέντε διαδρομές αναπτύσσονται σε δυο γεωγραφικούς άξονες, ο πρώτος στη Βόρεια Ελλάδα με κέντρο τη Θεσσαλονίκη και ο δεύτερος ξεκινά από την Ήπειρο και κινείται προς νότο καλύπτοντας τις Περιφέρειες των Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Ελλάδας. Ιδιαίτερο ρόλο, ανάλογο της Θεσσαλονίκης, αλλά με πιο σύνθετο τρόπο, διαδραματίζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία συμμετέχει στις τέσσερις από τις πέντε διαδρομές.

Οι διαδρομές αυτές είναι:

α) Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου,

β) Η πολιτιστική Εγνατία Οδός,

γ) Ο δρόμος προς τη Δύση. Από τον Όμηρο στον Θερβάντες,

δ) Μνημειακά έργα Κυκλώπων και ανθρώπων κατά τη Μυκηναϊκή Εποχή (2η χιλιετία π.Χ.) και

ε) Δίκτυο κάστρων: Από το Βυζάντιο στην Οθωμανοκρατία.

Τα έργα που προτείνει το υπουργείο συμπληρώνουν υποδομές και παρεμβάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, μουσεία οι οποίες είτε έχουν ήδη γίνει στο παρελθόν, είτε εκτελούνται σήμερα, είτε έχουν προγραμματιστεί να γίνουν.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Όσον αφορά την Περιφέρεια Πελοποννήσου, έργα συντήρησης, προστασίας και ανάδειξης θα γίνουν στην Αργολίδα, τη Μεσσηνία με αξιοποιήση της  Πολιτιστικής Διαδρομής “Μνημειακά έργα Κυκλώπων και ανθρώπων κατά τη Μυκηναϊκή εποχή (2η χιλιετία π.Χ.)”, ως εξής:
Αργολίδα:

– Εργασίες ανάδειξης θολωτού τάφου Ατρέως στις Μυκήνες.
– Μυκηναϊκό οδικό δίκτυο – μυκηναϊκές γέφυρες (Καζάρμα, Αρκαδικό, Γαλούσι, Μυκήνες).

Μεσσηνία – Ηλεία:

– Θολωτοί τάφοι στο βασίλειο του Νέστορος.
– Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Περιστεριάς.

Με αξιοποίηση της Πολιτιστικής διαδρομής “Δίκτυο κάστρων: Από το Βυζάντιο στην Οθωμανοκρατία”, θα γίνουν έργα στην Μεσσηνία και την Αρκαδία, ως εξής:

Μεσσηνία:

– Στερέωση βραχωδών πρανών και αποκατάσταση προμαχώνα στο Κάστρο Κορώνης.
– Στερέωση και αποκατάσταση του Κάστρου Μεθώνης.

Αρκαδία:

– Στερέωση και αποκατάσταση Κάστρου Παράλιου Άστρους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης είναι 32.000.000 ευρώ, με ο ΦΠΑ να καλύπτεται από την ελληνική πλευρά. Τα 27 εκατομμύρια προορίζονται για τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Το 1.000.000 ευρώ κατευθύνεται στην ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών. Για κάθε διαδρομή θα διατεθούν από 500.000 ευρώ για την ολοκλήρωση της ανάδειξής τους.