Ο νέος τρόπος αγώνος. Ο κόσμος των Δικτύων ξεκίνησε και δημιουργείται…

117

γράφει ο Πολύδωρος Ιππ. Δάκογλου

Όταν αποδεχτούμε πως η κοινωνία, η πολιτική και η οικονομία λειτουργούν πολυκεντρικά, τότε, ίσως μπορέσουμε ως Εθνικιστές να μελετήσουμε και να αποδεχτούμε μια αντίστοιχη πολυκεντρική στρατηγική αγώνος.

Η μόνη διαφορά από τους συστημικούς κυρίαρχους που επιθυμούμε να ανατρέψουμε για να επιβάλουμε την κυριαρχία του δικού μας αξιακού συστήματος είναι ότι, ο συνεκτικός ιστός όλων αυτών είναι το συμφέρον, το χρήμα και η εξουσία ενώ η δική μας συγκολλητική ουσία δημιουργείται από στοιχεία ιδεολογίας όπως, Έθνος, Φυλή, Ανθρωπισμός, Αξιοκρατία, φύση.

Πολύδωρος Ιππ. Δάκογλου

Όταν αυτό το κατανοήσουμε τότε όλα τα πεδία αγώνος ανοίγουν μπροστά μας πιο εύκολα και χωρίς προβλήματα έλλειψης χρημάτων, πρόσβασης στα ΜΜε, αντιμετώπισης των δομών εξουσίας. Όλα θα γίνουν πιο απλά, αρκεί να κάνουμε μια δύσκολη υπέρβαση. Να απομακρυνθούμε από τον δικό τους στίβο αγώνος, τους δικούς τους κανόνες και τους δικούς τους παράγοντες και να προωθήσουμε το δικό μας άθλημα με τους δικούς μας κανόνες και τα δικά μας κατ’ αξίαν αναδεικνυόμενα στελέχη.

Μέγεθος, Συγκέντρωση, Απολαβή. Είναι οι συμβατικές συνθήκες με τις οποίες επιβάλουν την κυριαρχία τους.

Ιδιαιτερότητα, Αποκέντρωση, Ικανοποίηση. Είναι οι δικές μας μαγικές συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε το πρόπλασμα ενός κόσμου που έρχεται από το μέλλον.

Οι συνθήκες του κόσμου των Δικτύων που ξεκίνησαν, ήδη, να δημιουργούνται εξ ενστίκτου.

ΠΗΓΗ: https://koinosparanomastis.blogspot.com/2021/05/blog-post_23.html#more