Το πρώτο εμπορικό που διέσχισε την διώρυγα του Σουέζ ήταν από το Κρανίδι και μετέφερε λάδι

97

Η διώρυγα του Σουέζ άνοιξε, η ομαλή διέλευση των πλοίων αποκαταστάθηκε και … ήρθε η ώρα να θυμηθούμε το πρώτο εμπορικό πλοίο που την διέπλευσε με κατεύθυνση από την Μεσόγειο προς την Ερυθρά θάλασσα.

Βεβαίως και ήταν Ελληνικής πλοιοκτησίας, και διέσχισε την διώρυγα με αναπεπταμένη την Ελληνικήν σημαίαν, μεταφέροντας –τι άλλο- Ελαιόλαδο από τις φημισμένες ελιές Κρανιδίου.

Τις σχετικές πληροφορίες αντλήσαμε από ανάρτηση του Αντώνη Βενέτη ο οποίος τις εντόπισε στην εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ της 29ης Ιανουαρίου 1866, σκαλίζοντας τους τόμους των Αθηναϊκών εφημερίδων στο χώρο της Παπαχαραλάμπειου βιβλιοθήκης Ναυπάκτου.

Γράφει η ΑΛΗΘΕΙΑ «Μετ’ αμέτρου χαράς αναγγέλομεν ότι το πρώτον πλοίον, όπερ διεπέρασε τον Ισθμόν του Σουέζ από της Μεσογείου, εις την Ερυθράν θάλασσαν, ήτο Κρανιδιωτικόν, έχον φορτίον εξ ελαίου. Το κατόρθωμα τούτο ενέπλησε θάμβους και αγαλλιάσεως πάντας τους εκείσε εργαζομένους ομοεθνείς και αλλοεθνείς».

Στο φύλλο της 1ης Φεβρουαρίου1866, η αυτή εφημερίδα «Αλήθεια» κατονομάζει και τον καπετάνιο του πλοίου. Ετσι: «Περί τα τέλη του παρελθόντος Δεκεμβρίου τρεχαντήριον εκ Κρανιδίου κυβερνώμενον υπό του πλοιάρχου Νόννη, με φορτίον ελαίου, διέπλευσεν… και αφίχθη εις το Σουέζ της Ερυθράς Θαλάσσης, όπου επώλησεν επωφελώς το εαυτού εμπόριον».

Ο Γάλλος μηχανικός Φερδινάνδος Λεσσέψ μνημονεύει τη σημαντική συμβολή των Ελλήνων στην πλήρη αποπεράτωση της τομής της διώρυγας και τονίζει ότι εμπνεύσθηκε το σχέδιό του διαβάζοντας αρχαίους Έλληνες συγγραφείς..

Για την ιστορία να σημειώσουμε ότι, όπως αναφέρουν τα ΝΕΑ της 29ης Μαρτίου 2021 «στην αρχική διάνοιξη της διώρυγας εις την οποίαν μέγιστη υπήρξε η συμβολή χιλιάδων Ελλήνων μεταξύ των οποίων υπερτερούσαν οι Δωδεκανήσιοι και ιδίως οι εκ της νήσου Κάσσου καταγόμενοι».