Δημιουργία κέντρου για άτομα με αυτισμό

97

Η δομή θα αναγερθεί σε οικόπεδο του Σταθακοπουλείου Κληροδοτήματος, και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα  ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδος.

Ένα έργο μεγάλης κοινωνικής και ουσιαστικής προσφοράς στα άτομα με Αυτισμό, καθώς και στις οικογένειές τους. Ένα έργο που θα βελτιώσει τις υποδομές και τις υπηρεσίες της περιοχής μας, προσδοκώντας να γίνει μια δομή ποιοτικών και εξειδικευμένων παιδαγωγικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων, αρχίζοντας από την πρώιμη παρέμβαση, έως τη διά βίου εκπαίδευση και στήριξη, βελτιώνοντας την ποιότητας ζωής των ωφελουμένων και προωθώντας την κοινωνική τους ένταξη.

Αρχικά, η επιτροπή διαχείρισης του Σταθακοπουλείου κληροδοτήματος χρειάστηκε να διευθετήσει υποθέσεις και εκκρεμότητες 80 και πλέον ετών και να λάβει σημαντικές αποφάσεις. Καθοριστικός ήταν ο ρόλος της διαχειριστικής αρχής και εποπτείας των κληροδοτημάτων της Περιφέρειας, που επικύρωνε τις διαδικασίες και τις αποφάσεις.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με τα στελέχη των υπηρεσιών της δούλεψε με φιλοτιμία και αποτελεσματικότητα για να εντάξει το έργο στο ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας, υλοποιώντας την απόφαση του Περιφερειάρχη για την ένταξη .

Οι μελέτες και η σύνταξη του φακέλου του έργου έγινε με ιδιαίτερη προσοχή, βαθιές γνώσεις και επαγγελματισμό, από τους εξαιρετικούς συνεργάτες του συλλόγου μας, με τη συνδρομή των μελών του Διοικητικού μας Συμβουλίου.

Ο Δήμος Πατρέων ως φορέας υλοποίησης του έργου, με τις Τεχνικές υπηρεσίες και με την καθοδήγηση και ισχυρή βούληση του Δημάρχου, είχε τον καθοριστικό ρόλο του συντονισμού, της μελέτης, της δημοπράτησης και της παρακολούθησης του έργου.

ΠΗΓΉ: https://alphapatras.gr/