Το “Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης” συμβάλλει στην διαμόρφωση Τοπικής Ηγεσίας για τις ευρωπαϊκές μικρές πόλεις

73

Η συνεργασία της “Sosialpolis” με το “Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης” αποφέρει άμεσους καρπούς, προς όφελος των Τοπικών Κοινωνιών.

Ανακοινώθηκε η συμμετοχή του “Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τοπικής Ανάπτυξης” σε ένα πολύ φιλόδοξο έργο, με τη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, και σε συντονισμό με την ΚΟΙΝΣΕΠ Sosialpolis.

Πρόκειται για το έργο «Local Leadership For European Rural And Small Cities –Τοπική ηγεσία για τις ευρωπαϊκές αγροτικές και μικρές πόλεις» του οποίου η υλοποίηση ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020 και είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2022.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα στηριχτεί προκειμένου να αναλάβει την ευθύνη να  μετριάσει, να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης, που δημιουργεί ο COVID-19, σε μια προσπάθεια να απαλύνει τις καταστροφικές επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή και τον κίνδυνο να επιδεινωθούν οι κοινωνικές εντάσεις στο μέλλον. Αυτό το έργο, που βασίζεται στην παροχή απαντήσεων στην επερχόμενη κρίση και τις συνέπειές της, παρουσιάζει μια εικόνα της σημερινής κατάστασης, η οποία δείχνει καθαρά ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο από το προηγούμενο έτος.

Το “Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης” μέσω αυτής της Πρωτοβουλίας (στο πλαίσιο του έργου) φιλοδοξεί την δημιουργία ενός Δικτύου που θα συμπεριλαμβάνει φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο θα σταθεί αρωγός στη μεγάλη συλλογική προσπάθεια άμβλυνσης των συνεπειών της πανδημίας.

Οι τοπικές κοινωνίες και οι διοικήσεις τους, αιρετοί και διοικητικού παράγοντες προορίζονται να διαδραματίσουν ιδιαίτερο ρόλο σε αυτήν τη συλλογική προσπάθεια, καθώς οι ανάγκες ποικίλλουν και διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. 

Σχετικό θέμα: https://akromolio.gr/2021/03/26456/