Ο επικήδειος των Πανεπιστημιακών σχολών μέσα σε δύο(2) πίνακες

210

Δύο (2) πίνακες  δείχνουν  πέρα κάθε αμφιβολίας το τι θα συμβεί στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο Νομό Ηλείας, εάν ψηφισθεί το νέο νομοσχέδιο και υιοθετηθούν οι απόψεις της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών, από την Κυβέρνηση.

Διάρθρωση Σχολών και Τμήματα του  Παν/μίου Πατρών ως έχει σήμερα.

Πόλεις / Σχολές/ Τμήματα/κάτοικοι

 1) Πάτρα : πολλές- πολλά- πολλοί

 2) Μεσολόγγι :  1 – 3 – 12.785

3) Αγρίνιο :  0 – 3 – 46.899

4) Πύργος :  0 – 1 – (καταργείται)

 5) Αμαλιάδα :  0 – 1 –  (καταργείται)

Διάρθρωση Σχολών και Τμήματα του  Παν. Πατρών όπως πιθανολογείται να διαμορφωθεί.

 

 Πόλεις/Σχολές /Τμήματα

1) Πάτρα : πολλές- πολλά

 2) Μεσολόγγι : 1 -2

3) Αγρίνιο :  0 – 2

4) Πύργος : 0 – 0

5) Αμαλιάδα :  0 – 0

ΠΗΓΗ: https://www.patrisnews.com/