Η εξωχρηματιστηριακή αγορά ως επενδυτικό εργαλείο για την ενίσχυση των Ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων- startups

124

γράφει ο Δρ. Νίκος Μπογονικολός

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη προσπάθεια προβολής και υποστήριξης Ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων.

Ενώ υπάρχουν πολύ καλές ιδέες νέας επιχειρηματικότητας τελικά ελάχιστες είναι οι τυχερές που επιβιώνουν και ακόμα πιο λίγες όσες καταφέρνουν να βρουν επενδυτή να επενδύσει σε αυτές.

Νίκος Μπογονικολός. Πρόεδρος Ομίλου ΑΡΑΤΟΣ

Το Ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων δυστυχώς στηρίζει κάθε προσπάθεια αρκούμενο σε παροχή υποστήριξης μόνον με σεμινάρια, διάθεση φιλοξενίας σε κάποια θερμοκοιτίδα και σπάνια κάποιες μικρές επιχορηγήσεις.

Η αιτία είναι απλή, στην χώρα μας δεν διαθέτουμε ούτε δίκτυα επιχειρηματικών αγγέλων ούτε επενδυτικά κεφάλαια πρόθυμα να στηρίξουν μία νεοφυή επιχείρηση. Θα έλεγα παρόλη την διαφήμιση υπάρχει μια ανωριμότητα στην αντιμετώπιση του νέου επιχειρείν.

Κάποιες ελάχιστες τυχερές μεταναστεύουν επιχειρηματικά στο εξωτερικό με συνέπεια να είναι μεν Ελληνικής ιδιοκτησίας αλλά να μην συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας που τόσο το έχει ανάγκη.

Η λύση είναι απλή και δοκιμασμένη στις ΗΠΑ που θεωρούνται η κορυφαία χώρα σε οικονομική υποστήριξη νέων ιδεών.

Η άντληση κεφαλαίων για τις νεοφυείς επιχειρήσεις από μία νέα εξωχρηματιστηριακή αγορά δημιουργημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Μία αγορά καινοτομική σε όλη την Ευρωζώνη.

Τι είναι μια εξωχρηματιστηριακή αγορά;

Μια εξωχρηματιστηριακή αγορά (OTC) είναι μια αποκεντρωμένη αγορά στην οποία οι συμμετέχοντες στην αγορά ανταλλάσσουν μετοχές απευθείας μεταξύ δύο μερών και χωρίς κεντρικό χρηματιστήριο ή μεσίτη. Οι εξωχρηματιστηριακές αγορές δεν έχουν φυσικές τοποθεσίες. Αντ ‘αυτού, οι συναλλαγές διεξάγονται ηλεκτρονικά.  Σε μια εξωχρηματιστηριακή αγορά, οι έμποροι ενεργούν ως κατασκευαστές της αγοράς αναφέροντας τιμές στις οποίες θα αγοράσουν και θα πουλήσουν μια ασφάλεια, ένα νόμισμα ή άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Μια συναλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταξύ δύο συμμετεχόντων σε μια αγορά εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών χωρίς να γνωρίζουν άλλοι την τιμή στην οποία ολοκληρώθηκε η συναλλαγή.

Παραδείγματα τέτοιων αγορών είναι οι αγορές OTCQX, OTCQB και OTC Pink (στο παρελθόν το OTC Bulletin Board και Pink Sheets) στις ΗΠΑ που λειτουργούν και ρυθμίζονται από την FINRA).

Περιορισμένη ρευστότητα

Όλες οι συναλλαγές υλοποιούνται μέσω του πίνακα ανακοινώσεων εξωχρηματιστηριακών (OTCBB) που είναι μια πλατφόρμα παρακολούθησης των ηλεκτρονικών προσφορών που παρέχεται από τη Ρυθμιστική Αρχή της  FINRA στα εγγεγραμμένα μέλη της.

 

Τι πλεονεκτήματα θα είχε η δημιουργία στην Ελλάδα, μέλος της Ευρωζώνης, μιας τέτοιας αγοράς και ειδικά για τις νεοφυείς επιχειρήσεις;

– Πιο εύκολη πρόσβαση σε συμμετοχή σε αυτές μικροεπενδυτών και ειδικά μη θεσμικών επενδυτών.

– Προσέλκυση κεφαλαίων επιχειρηματικών αγγέλων από χώρες εκτός Ευρώ της περιοχής μας.

– Δημοσιότητα και στήριξη στο επιχειρηματικό πλάνο ανάπτυξης των νεοφυών επιχειρήσεων

– Προετοιμασία του χρηματιστηριακού περιβάλλοντος να δεχθεί και άλλες καινοτομίες όπως χρήση ψηφιακών νομισμάτων.

– Δημιουργία ενός σκαλοπατιού για είσοδο σε χρηματιστηριακές αγορές των καλύτερων νεοφυών επιχειρήσεων.

 

Η καινοτομία απαιτεί τόλμη, ταχύτητα και δυναμικές παρεμβάσεις. Ιδού η ευκαιρία για την Ελληνική επιτροπή κεφαλαιαγοράς και την Ελληνική πολιτεία!