Η ελληνικότητα κοστίζει πολύ

96
Παναγιώτης Λιάκος

“Η ελληνικότητα κοστίζει πολύ. Σε όλους εμάς του βιωματικού -και γι’ αυτό αληθούς- πατριωτισμού δίνει κάτι που δεν μπορούμε να λάβουμε από αλλού. Γι΄ αυτό ως αντάλλαγμα ζητά τα πάντα. Όπως τα ζήτησε το 1821 και θα τα ξαναζητήσει λίαν συντόμως”.

Παναγιώτης Λιάκος

Δημοσιογράφος – Συγγραφέας