Απόφαση σταθμός στα δικαστήρια Πύργου. Το Αγγλικοσαξωνικό δίκαιο εισήχθη επίσημα στην Ελληνική έννομη τάξη

782

Πρωτοποριακή απόφαση από το Πλημμελειοδικείο Ηλείας Επικύρωσε την πρώτη συμφωνία εισαγγελέα και κατηγορούμενου για μειωμένη ποινή.

Τον δρόμο για την εισαγωγή στην ελληνική έννομη τάξη της παροχής δυνατότητας στον κατηγορούμενο για κακούργημα ή πλημμέλημα της χρήσης της ποινικής διαπραγμάτευσης, άνοιξε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηλείας με την απόφασή του να επικυρώσει συμφωνία μεταξύ κατηγορουμένης για πλημμέλημα και Εισαγγελέα για επιβολή μειωμένης ποινής για πρώτη φορά στα χρονικά της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Είναι μία διαδικασία που αποτελεί κλασικό θεσμό του αγγλοσαξωνικού δικαίου και εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης δίνοντας τη δυνατότητα στους κατηγορούμενους να τύχουν μειωμένης ποινής ως ανταμοιβή για την ομολογία τους…

Όπως αναφέρει ο Δημήτρης Κονδύλης, που ήταν ο δικηγόρος της κατηγορουμένης που έτυχε τη μείωση της ποινής μέσω αυτής της διαδικασίας «την 18η-03-2021 επικυρώθηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηλείας, η πρώτη συμφωνία μεταξύ Εισαγγελικής Αρχής και κατηγορούμενου για πλημμέλημα, με επιβολή μειωμένης ποινής, μετά τη διαδικασία ποινικής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 303 ΚΠΚ. Με τις διατάξεις του άρθ. 303 του ΚΠΔ, εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη ο θεσμός του Plea Bargaining, θεσμός κλασικός του αγγλοσαξωνικού δικαίου, ο οποίος όμως τυγχάνει πλέον εφαρμογής σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με την 1η παράγραφο του άρθρου αυτού, μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα εγκλήματα, πλην των κακουργημάτων, που απειλούνται με ισόβια κάθειρξη και των κακουργημάτων που προβλέπονται στο άρθ. 187Α του ΠΚ (ήτοι της τρομοκρατικής οργάνωσης – τρομοκρατικών πράξεων), και των κακουργημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (βιασμός, κατάχρηση ανικάνου σε γενετήσια πράξη, γενετήσια πράξη με ανήλικο ή ενώπιον του, κατάχρηση ανηλίκων, διευκόλυνση προσβολών της ανηλικότητας, πορνογραφία ανηλίκων, πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων). Ο κατηγορούμενος μπορεί να αιτηθεί την ποινική διαπραγμάτευση μέχρι την τυπική περαίωση της κύριας ανάκρισης, στην περίπτωση κακουργημάτων ή της προανάκρισης σε περίπτωση πλημμελήματος. Αίτηση για διαπραγμάτευση μπορεί να υποβληθεί από τον κατηγορούμενο, και στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, μέχρι όμως την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας (συνήθως την έναρξη της εξέτασης του πρώτου μάρτυρα κατηγορίας). Σε τέτοια περίπτωση η διαπραγμάτευση γίνεται μεταξύ κατηγορουμένου και εισαγγελέα, και ορίζεται συνήγορος στον κατηγορούμενο που δεν έχει, αυτεπαγγέλτως από τον οικείο κατάλογο του Δ.Σ. Ο Εισαγγελέας θα αξιολογήσει αν τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης εγκληματικής συμπεριφοράς του αιτούντος – κατηγορουμένου (είδος εγκλήματος, συνθήκες τέλεσης, προσωπικότητα του υπαιτίου) είναι τέτοια ώστε να δικαιολογείται η παράκαμψη της τακτικής διαδικασίας και η ανταμοιβή της ομολογίας με μειωμένη ποινή. Η ποινή που μπορεί να συμφωνηθεί δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε έτη φυλάκισης για τα κακουργήματα που τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη, τα επτά έτη στα κακουργήματα που τιμωρούνται με κάθειρξη άνω των δέκα ετών και τα δύο έτη στα πλημμελήματα, ούτε μπορεί να είναι μικρότερη των δύο ετών στα κακουργήματα που τιμωρούνται με πρόσκαιρη κάθειρξη. Σε περίπτωση μη συμφωνίας η δίκη συνεχίζεται κανονικά. Το δικαστήριο κηρύσσει ένοχο τον κατηγορούμενο σε δημόσια συνεδρίαση. Μπορεί όμως να μειώσει ακόμη περαιτέρω τη συμφωνηθείσα ποινή.

Στη υπόθεση που εξέτασε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηλείας, η κατηγορούμενη αντιμετώπιζε 2 πλημμεληματικές κατηγορίες για μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο, με ανώτατο όριο ποινής 5 χρόνια και για τις δύο, και κατώτατο όριο ποινής 2 χρόνια για την πρώτη πράξη και 1 χρόνο για τη δεύτερη πράξη. Μετά τη διαδικασία ποινικής διαπραγμάτευσης, ο Εισαγγελέας πρότεινε ποινή 11 μηνών για την πρώτη πράξη και 6 μηνών για τη δεύτερη πράξη, ενώ το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηλείας, δικάζοντας την υπόθεση την 18-03-2021, και λαμβάνοντας υπόψη τα ειδική χαρακτηριστικά της υπόθεσης, μείωσε περαιτέρω τη συμφωνηθείσα ποινή σε 11 μήνες συνολικά και για τις δύο πράξεις. Αναμφίβολα, η πρώτη διαδικασία ποινικής διαπραγμάτευσης στο Πρωτοδικείο Ηλείας, δικαίωσε την κατηγορούμενη για το θάρρος και την ωριμότητά της να προσφύγει στη διαδικασία της ποινικής διαπραγμάτευσης, από την οποία ωφελήθηκε μειωμένης ποινής, σε επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο που προβλέπεται σε περίπτωση αναγνωρίσεως ελαφρυντικών περιστάσεων, δικαίωσε όμως και τον σκοπό θέσπισης της διάταξης, ήτοι της ταχείας εκδίκασης της υπόθεσης και της ανακούφισης του φόρτου εργασίας των ποινικών δικαστηρίων».

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ ΠΥΡΓΟΥ