Το Blockchain σκοτώνει την ευκαιρία για απάτη με δημόσια έγγραφα. Ο Δήμος Άργους Μυκηνών πρωτοπόρος στην εφαρμογή του

125

Ανιχνεύσαμε και αναδημοσιεύουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που αφορά τον Δήμο Άργους Μυκηνών. Μια είδηση που δεν έχει γίνει ευρέως γνωστή, αν και αναφέρεται στον αέναο πόλεμο που έχει κηρύξει η Δημοτική Αρχή Δημήτρη Καμπόσου κατά της γραφειοκρατίας και της διασπάθισης του δημοσίου χρήματος μέσω της αλλοίωσης των δημοσίων εγγράφων.

Χρειάστηκαν λίγοι μόνον μήνες, μετά την εξαιρετική ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Ημερίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για τις μεθόδους αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών με στόχο την καταπολέμηση της απάτης και της γραφειοκρατίας, προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι 3 δις περίπου ετησίως και ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα, ο Δήμος Άργους Μυκηνών ξεκίνησε ήδη τις δύο πρώτες εφαρμογές.

Ο Δήμος Άργους Μυκηνών περιόρισε ήδη την γραφειοκρατία κατά 60% στην έκδοση του βασικού πιστοποιητικού καταλληλότητας χώρου για καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος και διασφάλισε την αδυναμία πλαστογραφίας ή παρέμβασης επ’ αυτού. Την ίδια διασφάλιση πέτυχε, με εφαρμογή πάντοτε τεχνολογίας Blochchain, στην έκδοση βεβαίωσης μη οφειλής προς τον Δήμο.

Το δημοσίευμα, με τίτλο «Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας αρχείων για ευρωπαϊκό δήμο» μπορείτε να το διαβάσετε στην συνέχεια.

«Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας αρχείων για ευρωπαϊκό δήμο»

Είμαστε περήφανοι που παρουσιάζουμε το Files Authentication Manager! Η όμορφη πόλη Argos-Mycenae στην Ελλάδα είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός δήμος που χρησιμοποίησε αυτήν τη λύση. Αυτή η σημαντική στιγμή πραγματοποιήθηκε μετά από μήνες σκληρής δουλειάς από μια συνεργασία μεταξύ Blockchain2050, LTO Network και VIDT Datalink.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο δημόσιος τομέας είναι τεράστιες. Όλοι έχουν συμπιέσει προϋπολογισμούς όπως ποτέ άλλοτε. Επίσης, με τα χρήματα τόσο σφιχτά, η ανοχή της κοινωνίας στη διαφθορά στην κυβέρνησή της είναι σε χαμηλά επίπεδα. Η δημοτική απάτη από εκλεγμένους αξιωματούχους ή δημόσιους υπαλλήλους αποτελεί καθημερινή πραγματικότητα – όχι μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες – αλλά και στον δυτικό κόσμο.

Σύμφωνα με τη θεωρία του τριγώνου της απάτης, η ευκαιρία είναι μία από τις κινητήριες δυνάμεις της απάτης. Με την εφαρμογή ισχυρών ελέγχων, μπορεί κανείς να μειώσει τις ευκαιρίες για απάτη. Ωστόσο, η στενή επίβλεψη μπορεί να είναι δαπανηρή προσπάθεια. Αυτό είναι συνήθως πρόβλημα για τους μικρούς δήμους. Αυτό είναι όπου η αυτοματοποίηση και το blockchain έρχονται να σώσουν!

Το Files Authentication Manager ικανοποιεί την ανάγκη για αξιόπιστες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες της Argos-Mycenae. Αυτό το κάνει με την ελάχιστη δυνατή συνεισφορά που απαιτείται από τον πολίτη και τους δημόσιους υπαλλήλους, μειώνοντας τον χρόνο που αφιερώνεται και τις ευκαιρίες για λάθη.

Με αυτήν την εφαρμογή εγγράφων που βασίζεται σε blockchain, τα εμπλεκόμενα μέρη μπορούν να επαληθεύσουν και να υπογράψουν τις ενέργειες του άλλου σε μια ροή διαδικασίας. Όλα τα βήματα θα καταγραφούν στο blockchain σε μια λεγόμενη “Live-Contract”, ιδιόκτητη τεχνολογία LTO Networks για ροές διεργασιών. Χρησιμοποιώντας μια ζωντανή σύμβαση, διασφαλίζει ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται γίνονται διαφανή και αμετάβλητα. Ανά πάσα στιγμή θα είναι ορατό ποιος έκανε ποια ενέργεια. Αυτό βοηθά στη διατήρηση ολόκληρης της διαδικασίας όσο το δυνατόν πιο ειλικρινούς.

Όλα τα σχετικά έγγραφα θα αγκυρωθούν ψηφιακά στο δημόσιο blockchain του LTO Network. Αυτό το blockchain επιλέχθηκε επειδή επιτρέπει ελαφριές, φθηνές και γρήγορες συναλλαγές. Το VIDT Datalink θα δημιουργήσει ψηφιακά πιστοποιητικά για την περαιτέρω προστασία των αρχείων. Η πιστοποίηση των εγγράφων ακολουθεί όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και συμφωνεί πλήρως με τον GDPR.

Η εφαρμογή “Files Authentication Manager” διατίθεται στο εμπόριο για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Σχετικά με το VIDT Datalink

Το VIDT Datalink παρέχει μια υπηρεσία που ανιχνεύει τυχόν παράνομο χειρισμό οποιουδήποτε ψηφιακού αρχείου. Προκειμένου να καταστούν επαληθεύσιμα τα αρχεία , πρέπει να επικυρωθούν. Η διαδικασία επικύρωσης του VIDT Datalink περιλαμβάνει την εξαγωγή των δακτυλικών αποτυπωμάτων των αρχείων και την αποθήκευσή τους στο blockchain. Εάν ένα αρχείο αλλάξει με ένα μόνο byte, pixel, χαρακτήρα ή οτιδήποτε άλλο, το δακτυλικό αποτύπωμα αλλάζει και το VIDT Datalink θα το ανιχνεύσει 100%.

 

Σχετικά με το Blockchain2050 BV

Το Blockchain2050 BV είναι μια δυναμική ΜΜΕ που εφαρμόζει τις τελευταίες βελτιώσεις στην τεχνολογία Blockchain σε ασφαλείς και καινοτόμες λύσεις με τη χρήση τυπικών εφαρμογών ανοιχτού κώδικα και παρέχει την απαραίτητη διαφάνεια. Η εταιρεία είναι μέλος του διεθνούς Ομίλου ARATOS και βρίσκεται στο CIC Ρότερνταμ, το επιχειρηματικό οικοσύστημα του MIT. Το Blockchain2050 έχει επίσης γραφεία σε Αθήνα, Ελλάδα και Σόφια, Βουλγαρία.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιούν το blockchain:

  • Ανεξάρτητοι προμηθευτές λογισμικού → Εφαρμογές λογισμικού που μπορούν να αγκυρώσουν δεδομένα σε LTO Layer 1 δημόσια χωρίς άδεια blockchain για να διασφαλίσουν την ακεραιότητα των ψηφιακών δεδομένων. Εδώ είναι μια λεπτομερής επιχειρηματική ιδέα.
  • Ολοκληρωτές συστημάτων → Εταιρείες και πάροχοι που χρησιμοποιούν τον αποκεντρωμένο μηχανισμό ροής εργασίας LTO Layer 2 για να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες και να λύσουν τα ζητήματα των σιλό δεδομένων. Εδώ είναι μια λεπτομερής επιχειρηματική ιδέα.

ΠΗΓΗ:https://blog.ltonetwork.com/files-authentication-manager-for-european-municipality/