Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων στήριξε έμπρακτα το Νοσοκομείο Κορίνθου

92

Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία που έχει η ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου Κορίνθου, εν μέσω υγειονομικής κρίσης, ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος και η πλειοψηφία (άραγε γιατί δεν υπήρχε ομόφωνη απόφαση; Ποιοι μειοψήφησαν;)  του Δ.Σ, αποφάσισε να αναστείλει τις διαδικασίες είσπραξης Δημοτικών Τελών, ύψους 460.000 ευρώ που είχαν συσσωρευτεί από το παρελθόν.

Με Δ.Τ ο Διοικητής κ. Καρπούζης εκφράζει την ευχαρίστησή του και την ανακούφισή του που θα μπορέσει να προγραμματίσει την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

ΠΗΓΗ: εδώ