Κωστούρος:  Πρόσκληση στη ΔΕΥΑΑΡΜ για διάλογο (δημόσιο), προς όφελος της υγείας των κατοίκων και του Περιβάλλοντος

88
Δημήτρης Κωστούρος

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος, έδωσε στην δημοσιότητα  τις σκέψεις του για το μέλλον της ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Νέας Κίου). Γυρίζοντας την σελίδα του βιβλίου δημόσιας πολιτικής και δικαστικής διαμάχης μεταξύ των δύο Δήμων (αφού πρώτα κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά αναζήτησης και απόδοσης ευθυνών για ρύπανση του Αργολικού Κόλπου με λύματα Χυμοποιείων της περιοχής) προτείνει την έναρξη (δημόσιου) διαλόγου και δηλώνει έτοιμος να συμμετέχει σε αυτόν με δημιουργικότητα.

«Η πρωτοβουλία μου εντάσσεται στο μοντέλο της Αειφορικής Ανάπτυξης της περιοχής» σημειώνει και απευθύνει «ανοικτή πρόσκληση στη ΔΕΥΑΑΡΜ για την διενέργεια διαλόγου και ανοικτής διαδικτυακής διαβούλευσης (σε ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί και από τις δύο ΔΕΥΑ) προς όφελος της υγείας των Κατοίκων της περιοχής, των Επισκεπτών και του Περιβάλλοντος».

 «Αν θέλουμε το πρόβλημα να το μετατρέψουμε σε λύση–ευκαιρία, η οποία θα είναι συμβατή με τις δυνατότητες που προσφέρει ο Ν. 3852/2010, ο οποίος και ενθαρρύνει τη απαιτείται άμεση δημιουργία διαδημοτικών συνεργασιών, αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης» καταλήγει, προβάλλοντας τον κεντρικό στόχο των συνομιλιών.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

«Η ρύπανση του αργολικού Κόλπου από την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων η οποία βρίσκεται ανάμεσα στους δύο δήμους Άργους και Ναυπλίου και υπό την αποκλειστική διαχείριση της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης του Δήμου Άργους Μυκηνών είναι ένα πολυδιάστατο γεγονός το οποίο μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας θεραπευτικής διαδικασίας για το θαλάσσιο περιβάλλον μας που υποφέρει από πολλαπλές ρυπαντικές εστίες.

Η μία διάσταση έχει να κάνει με τη διευκρίνιση της αποκλειστικής διαχείρισης από κατασκευής της εγκατάστασης από τη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης Άργους Μυκηνών και την αναζήτηση – απόδοση ευθυνών από τη δικαιοσύνη. Ο δήμος Ναυπλιέων αποφάσισε να παρίσταται ως πολιτική αγωγή στο δικαστήριο δείχνοντας τη βούλησή του, η αλήθεια της υπόθεσης να λάμψει.

Η άλλη διάσταση έχει να κάνει με μια νέα, ολοκληρωμένη και πιο αποφασιστική πρόταση η οποία θα χρειαστεί να εφαρμοστεί για τη βελτίωση της λειτουργίας της μονάδας μέσω καλών πρακτικών και συνεργασιών.

Η ΕΕΛ Νέας Κίου πρέπει σχεδιαστικά να διαθέτει τις προϋποθέσεις λειτουργίας μιας άρτιας και ολοκληρωμένης μονάδας, δηλαδή με πλήρως καταγεγραμμένες και συμφωνημένες διαδικασίες, όπως αξιόπιστη καταμέτρηση εισερχόμενων λυμάτων, κανονισμός τιμολόγησης, λήψη αποφάσεων, εποπτεία λειτουργίας και ό,τι άλλο απαιτείται, ώστε η συνεργασία να βασίζεται σε τεκμηριωμένα και αδιάσειστα μετρήσιμα στοιχεία, για να μην υπάρχει χώρος δημιουργίας εντυπώσεων.

Σύμφωνα δε με τον αρχικό σχεδιασμό, τη διαχείριση της Μονάδας θα την είχε η ΔΕΥΑ Άργους–Μυκηνών, μέχρι να γίνει Διαδημοτική Επιχείρηση, χωρίς ποτέ να έχει υλοποιηθεί αυτό (από το 1997).

  Η στερεότυπη απάντηση από την πλευρά των Διοικούντων της ΕΕΛ Νέας Κίου στο επαναλαμβανόμενο πρόβλημα της ρύπανσης, αλλά και η ευθύνη τους που προκύπτει από την μη ορθολογική λειτουργία της εγκατάστασης, κατά πάγια τακτική, μετακυλίονται σε «κάποιους άλλους».

 Ουδεμία πρωτοβουλία έχει ληφθεί, μετά από τη συσσωρευμένη αστοχία ετών προς την κατεύθυνση του εξ ορθολογισμού της λειτουργίας και εξοικονόμησης πόρων, παρά τις συχνές επισημάνσεις.

 Εξαιτίας της επιφανειακής–σπασμωδικής αντιμετώπισης της πολυσύνθετης διεργασίας, διαπιστώνεται ανικανότητα διαχείρισης κρίσεων.

 Άρνηση της συνολικής αντιμετώπισης και της ολιστικής προσέγγισης τού συνόλου των παραμέτρων.

 Συχνή περιβαλλοντική όχληση, κατοίκων και βιοποικιλότητας.

 Η πρωτοβουλία μου εντάσσεται στο μοντέλο της Αειφορικής Ανάπτυξης της περιοχής:

-Βιομηχανική συμβίωση (συμβιωτικά δίκτυα), πάντα με γνώμονα τη συνύπαρξη και τη βιωσιμότητα˙ με σεβασμό στην υγεία των πολιτών.

-Προστασία του θαλάσσιου Οικοσυστήματος (Αλιεία – Τουρισμός). -Οικονομική δραστηριότητα (Βιομηχανία, Γεωργία – Θέσεις Εργασίας).

  Για όλα τα παραπάνω, και με ευθύνη-ευαισθησία έναντι των συμπολιτών μου, αλλά και του ευαίσθητου οικοσυστήματος, ζητώ την έναρξη των διαδικασιών, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων που θα στοχεύουν στην αλλαγή–τροποποίηση της Διοίκησης της ΕΕΛ Νέας Κίου.  

 Επίσης, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει το αυτονόητο, ότι δηλαδή η Αυτοδιοίκηση, όπως την πιστεύουμε και την υπηρετούμε εμείς, είναι πιο κοντά στον Πολίτη, και μπορεί να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά τα τοπικά θέματα.

 Αν θέλουμε λοιπόν το πρόβλημα – διότι υπάρχει πρόβλημα – να το μετατρέψουμε σε λύση–ευκαιρία, η οποία θα είναι συμβατή με τις δυνατότητες που προσφέρει ο Ν. 3852/2010, ο οποίος και ενθαρρύνει τη δημιουργία διαδημοτικών συνεργασιών, απαιτείται άμεση αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης.

 Στο σχεδιασμό μιας διαδημοτικής συνεργασίας σημαντικό ρόλο κατέχει η ευελιξία και η δυνατότητα να αναγνωριστούν τα πιθανά προβλήματα και να προταθούν συγκεκριμένες λύσεις.

Επιπλέον, η καλύτερη εσωτερική οργάνωση (κατανομή αρμοδιοτήτων, χρονοδιάγραμμα εφαρμογής προγράμματος, συνοπτικές αναφορές για την πορεία υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος κ.α., ) μπορεί να περιορίσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και να βοηθήσει στον καλύτερο συντονισμό.

 Έχοντας γνώση του εγχειρήματος, δηλώνω παρών σε αυτή την πρόκληση, απευθύνω ανοικτή πρόσκληση στη ΔΕΥΑΑΡΜ για την διενέργεια διαλόγου και ανοικτής διαδικτυακής διαβούλευσης (σε ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί και από τις δύο ΔΕΥΑ) προς όφελος της υγείας των Κατοίκων της περιοχής, των Επισκεπτών και του Περιβάλλοντος.

       Αρκετά δοκιμάστηκε η υπομονή των Συμπολιτών μας!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ -ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ