Ελληνική εκπροσώπηση σε Σεμινάριο ψηφιακών τεχνολογιών για την ανάπτυξη της γεωργίας που πραγματοποιήθηκε στο Πακιστάν

110
Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Δρ. Νίκος Δ. Μπογονικόλος, διευθυντής της Aratos Systems Netherland. (Η φωτογραφία είναι από ανάλογη εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη

Ένα πρωτοποριακό Σεμινάριο διοργανώθηκε από την Σχολή Γεωργικών Μηχανικών PMAS-AAUR (Ισλαμαμπάντ -Πακιστάν), με στόχο να ευαισθητοποιήσει τις διαστημικές τεχνολογίες μεταξύ της αγροτικής κοινότητας για τις γεωργικές τους δραστηριότητες, τον προϋπολογισμό, την αναφορά και την παρακολούθηση πολλαπλών εργασιών και επιδόσεων.

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στη χρήση τεχνολογιών, εφαρμογών, υπηρεσιών και πληροφοριών που σχετίζονται με το διάστημα για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων με επαρκείς τρόπους για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της χώρας στη γεωργία.

Στο διεθνές σεμινάριο Ψηφιακών Τεχνολογιών για τη Διαχείριση της Γεωργίας και των Υδατικών Πόρων, που πραγματοποιήθηκε στο Pir Mehr Ali Shah Arid Agriculture University Rawalpindi (PMAS-AAUR), την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Δρ. Νίκος Δ. Μπογονικόλος, διευθυντής της Aratos Systems Netherland.

Ο Δρ. Νίκος Δ. Μπογονικόλος παρουσίασε τις διαστημικές τεχνολογίες που αναπτύσσει ο Όμιλος εταιρειών που διευθύνει και μετά την αναφορά του στις τρέχουσες και τις μελλοντικές ευκαιρίες προχώρησε σε συζήτηση με τους παριστάμενους, για τα μοναδικά πλεονεκτήματα της Στρατοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης. Τα στρατοσφαιρικά αεροσκάφη έχουν το βασικό πλεονέκτημα ότι μπορούν να κινηθούν από περιοχή σε περιοχή καθώς μεταβάλλονται οι εποχές για να αξιοποιηθούν πλήρως, ή να επανατοποθετηθούν στην αρμόζουσα θέση σε γρήγορο χρόνο.

Δρ Qamar uz Zaman

Ο Αντιπρόεδρος της PMAS-AAUR Καθηγητής Δρ. Κουμάρ Ζαμάν τόνισε ότι ο σχεδιασμός διαχείρισης των υδάτινων πόρων με ολιστικές μεθόδους απαιτεί έρευνα και χρόνο. Οι παραδοσιακοί τρόποι διαχείρισης των υδάτων είπε, πρέπει να αντικατασταθούν με τις πιο πρόσφατες τεχνικές και εξοπλισμό προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη παραγωγή στη γεωργία.

Ο αντιπρόεδρος επέμεινε ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της παραγωγής και της υποστήριξης για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των αγροτικών κοινοτήτων ειδικότερα καθώς και της επισιτιστικής ασφάλειας των μαζών γενικά. Η διαστημική τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην ενημέρωση των αγροτών όχι μόνο για τις αγορές αλλά και να τους καθοδηγήσει για βελτιωμένες γεωργικές πρακτικές.

ΠΗΓΗ: https://www.thenews.com.pk/print/599854-seminar-on-digital-technologies-held-at-aaur?fbclid=IwAR0n2c-kbHJ64CLuGx276XiKYsOT9tf95Yo8T4Zcogsvgh4NYwRTr8UTpp4