Βασίλης Νανόπουλος: Παρέμβαση άμεση και με ουσία στη καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών. (Ανάπλαση πεζοδρομίων)

50

Ξεκινά άμεσα το έργο ανάπλασης των κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμια) στην πόλη της Κορίνθου, ένα έργο που έρχεται να βελτιώσει την σημερινή κατάσταση ώστε να κινούνται με ασφάλεια οι πολίτες. Η σύμβαση του νέου έργου υπεγράφη σήμερα το πρωί από το Δήμαρχο Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλο και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας κ.Δημήτρη Πιστεύο.

Βασίλης Νανόπουλος: «Εκτελούμε έργα για την ασφάλεια των πολιτών»

Το έργο εστιάζει στην αποκατάσταση κυρίως των πεζοδρομίων , έχει προυπολογισμό 720.000,00 ευρώ και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους 8 μήνες. Είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνική Δαπάνη.

Βασίλης Νανόπουλος: «Παρεμβαίνουμε με τρόπο ουσιαστικό στην καθημερινότητα των πολιτών. Εκτελούμε έργα για την ασφαλή κίνησή τους στην πόλη»