Στο Ναύπλιο, ο πολιτισμός δεν ενώνει. (Σκέψεις με αφορμή την διαμάχη για το Πολιτιστικό Πολύκεντρο)

174

γράφει ο Πολύδωρος Ιππ. Δάκογλου

Διάβασα με προσοχή την ανακοίνωση του Δήμου Ναυπλιέων, σχετικά με την υπό σκέψη κατασκευή ενός Πολιτιστικού Πολύκεντρου. Τα στοιχεία που καταγράφονται (ενσωμάτωση της σχετικής πρόθεσης στο Τεχνικό Πρόγραμμα, Δημιουργία Επιτροπής τεχνοκρατών που επεξεργάζονται ήδη την σχετική πρόθεση, Έρευνα για ανεύρεση πόρων χρηματοδότησης κ.α) δείχνουν την σοβαρότητα με την οποία, η Δημοτική αρχή, έχει ενσκήψει στην υλοποίηση του σχεδίου για την κάλυψη του τεραστίου αυτού κενού (που υπάρχει) στις πολιτιστικές υποδομές μιας πόλης που χτίζει το μέλλον της στο πολιτιστικό και το τουριστικό προφίλ της.

Πολύδωρος Ιππ. Δάκογλου

Διάβασα επίσης με προσοχή και την ανακοίνωση ομάδας πολιτών, που είχε προηγηθεί, και ανακίνησε το ζήτημα υποχρεώνοντας την Δημοτική αρχή να γνωστοποιήσει τις σκέψεις και τις ενέργειές της για το θέμα αυτό. Ήταν μια μετρημένη τοποθέτηση (με εμφανή αντιπολιτευτική διάθεση) που συνοδευόταν από ένα πλήθος υπογραφών διακεκριμένων -και μη- Δημοτών.

Διάβασα τέλος την, χωρίς άποψη και σχολιασμό, φιλοξενία των δύο αυτών ανακοινώσεων στα Μ.Μ.Ε. της περιοχής.

Επί της ουσίας, έχω να επισημάνω τρία θέματα.

ΠΡΩΤΟΝ: Δυστυχώς το Ναύπλιον, μόνο κατ’ επίφαση είναι κοιτίδα πολιτιστικής δημιουργίας, αν και διαθέτει τους κατάλληλους ανθρώπους, την ιδανική φήμη και ατμόσφαιρα και μια κοινωνία υποστηρικτική αυτής της κατεύθυνσης.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Δυστυχώς το Ναύπλιον, δεν διαθέτει ικανή και  ποιοτική αντιπολίτευση που θα μπορούσε να ωθεί την εκάστοτε Δημοτική αρχή προς την ανάλογη δημιουργική αξιολόγηση και υιοθέτηση στόχων και προτεραιοτήτων.

ΤΡΙΤΟΝ: Δυστυχώς, το Ναύπλιον, δεν διαθέτει Δημοτική αρχή που να κατανοεί την αναγκαιότητα της διαρκούς επικοινωνίας με τους Δημότες προκειμένου να τους καθιστά κοινωνούς και συμμέτοχους των σχεδίων και των ενεργειών της, όπως αυτά καταγράφονται στις προεκλογικές της δεσμεύσεις και στο πρόγραμμα δράσης που έχει εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι καινοτόμες δράσεις, στον Δήμο Ναυπλιέων (και υπάρχουν πολλές) δεν γίνονται κτήμα της κοινωνίας. Τα ζωντανά κύτταρα του Δήμου οδηγούνται στην αδρανοποίηση και αποσύρονται βαθμιαία από την δράση. Οι αντιπολιτευόμενες ομάδες, στην προσπάθειά τους να ακουστούν, μετέρχονται μηδενιστικές μεθόδους υπονομεύοντας την ανάγκη σύνθεσης των υπαρχόντων ρευμάτων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Η Δημοτική αρχή, χάνει την διαδραστική επικοινωνία της με τους Πολίτες και η οραματική διοίκηση που θα ταίριαζε σε ένα δήμο με τις δυνατότητες του Ναυπλίου, εκφυλίζεται σε διαχειριστικές κυρίως λογικές. Λογικές που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της καθημερινότητας αλλά, αδυνατούν να χαράξουν το μέλλον που αξίζει στην πόλη.

Στο Ναύπλιον, ο Πολιτισμός θα μπορούσε να είναι ο κοινός τόπος όλων των εμφορούμενων και των προικισμένων με πολιτισμικές ανησυχίες και δυνατότητες. Δυστυχώς, όπως συνεχώς βλέπουμε και η περίπτωση του Πολιτιστικού Πολύκεντρου επιβεβαιώνει, συμβαίνει το αντίθετο.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ https://www.nafplio.gr/neamenu/dimotikaneamenu/5186-hanegersineoupolitistikoukentroustonafplioeinaioneiroolontondimoton.html

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

https://www.palabourtzi.gr/2021/01/blog-post_28.html