Ο Παν. Γκανάς μας ξαφνιάζει ευχάριστα. Δημοσιεύθηκαν τα πεπραγμένα της Χειρουργικής Κλινικής Ν.Μ. Ναυπλίου

215

Για μία ακόμη φορά, ο Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής της Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου, Παναγιώτης Γκανάς, μας ξαφνιάζει ευχάριστα με τις πρωτοβουλίες του.

Παναγιώτης Γκανάς

Αυτή τη φορά όχι με τη συμμετοχή σε κάποιο διεθνές συνέδριο ή τις προτάσεις του για καλύτερη λειτουργικότητα της Μονάδας, αλλά με την δημοσιοποίηση των πεπραγμένων της Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου και μάλιστα σε καιρό όπου η ασθένεια COVID -19 έχει επικαλύψει τα πάντα, δημιουργώντας την πεποίθηση πως «τίποτε άλλο δεν κινείται στον χώρο της Δημόσιας Υγείας».

Καταγράφηκαν και δημοσιεύτηκαν τα πεπραγμένα της Χειρουργικής Κλινικής της Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου.

Μετά από μία σύντομη ιστορική αναδρομή της Χειρουργικής κλινικής παρουσιάζεται το κλινικό, επιστημονικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο της Κλινικής από το 2008 μέχρι σήμερα.
Η συγγραφή των πεπραγμένων αποτελεί έργο του Συντονιστή Δ/ντή της κλινικής κ. Παναγώτη Γκανά. Είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται αρχειακό υλικό από το έργο που έχει επιτελεστεί στη Ν/Μ Ναυπλίου. Να σημειωθεί ότι η συγγραφή πεπραγμένων δεν συνηθίζεται να γίνεται μέχρι τώρα σε επίπεδο Νομαρχιακών Νοσοκομείων.

 

Το έντυπο παραδόθηκε στον Υποδιοικητή της Ν/Μ Ναυπλίου κ. Θεόδωρο Βασιλόπουλο και υπεβλήθη επίσημα στο Ιστορικό αρχείο της πόλης, όπου και καταχωρήθηκε επίσημα ως αρχειακό υλικό της πόλης του Ναυπλίου.

Η έκδοση του εντύπου και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκε δωρεάν μετά από ευγενική προσφορά της τυποεκδοτικής Εταιρείας «ΙΚΟΝΑ» Ν. Γ. Χριστόπουλος ΑΕΒΕ