Είναι η ώρα να επιχειρήσουμε…

106
Νίκος Κανέλλος. Πρέσβυς ε.τ.

“Είναι η ώρα να επιχειρήσουμε, με ενότητα κι αποφασιστικότητα, τη θεσμική ανατροπή ποιότητας, που έχει ανάγκη ο Τόπος!..

Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε την πορεία της παρακμής!…”

Νικόλαος Κανέλλος

Πρέσβυς ε.τ.