Υπάρχουν σήμερα τέτοιοι Πολιτικοί;

149

O πολιτικός δρα πριν από όλα με τη σκέψη τι θα πει η συνείδησή του, η οποία έχει κοινωνικοποιηθεί και λειτουργεί στο πλαίσιο κοινωνικών και ιστορικών ευθυνών.

Αθανάσιος Κανελλόπουλος

Αυτή τη τραγική συνείδηση ενός πολιτικού, λίγοι την έχουν εκτιμήσει. Πρέπει να συμβιβάσει το απόλυτο με το σχετικό, τον ρεαλισμό με το όνειρο, το ατομικό αίσθημα με την κοινωνική ευθύνη, το ιδιωτικό με το δημόσιο συμφέρον, την ελευθερία και με την κρατική εξουσία, τα προσωπικά αισθήματα με το δημόσιο χρέος, τις βραχυχρόνιες με τις ιστορικές προοπτικές».

Αθανάσιος Κανελόπουλος

+ τ. Υπουργός