Πρωτοποριακή συνεργασία ΟΑΕΔ-Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιόνιου Πανεπιστημίου

184

Ο ΟΑΕΔ και το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) του Ιονίου Πανεπιστημίου συμφώνησαν στην καινοτόμα για τα ελληνικά δεδομένα εφαρμογή επιχειρησιακού σχεδίου για την ορθή χρήση και διαχείριση επαγγελματικών υπηρεσιών διερμηνείας με την ευκαιρία της έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων myOAEDlive.gov.gr.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της συνεργασίας το επιστημονικό προσωπικό του ΤΞΓΜΔ αναλαμβάνει την εκπαίδευση των αρμόδιων στελεχών του ΟΑΕΔ πάνω στις βασικές αρχές της διερμηνείας και τις ιδιαιτερότητες της επικοινωνίας με αλλοδαπούς πολίτες με διερμηνέα καθώς και την οργάνωση και τον συντονισμό υπηρεσιών διερμηνείας που προσφέρουν 25 προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του ΤΞΓΜΔ μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων myOAEDlive.gov.gr. Για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα οργανωμένα υπηρεσίες διερμηνείας από δημόσιο φορέα και υπό επιστημονική επίβλεψη για την εξυπηρέτηση μη ελληνόγλωσσων πολιτών και για την εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση των φοιτητών.

ΠΗΓΗ: ΕΔΩ