ΠΡΟΣΟΧΗ Ακατάλληλο το Πόσιμο Νερό!

95

Μεγάλο μικροβιακό φορτίο σε ολικά ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ και αυξημένο ποσοστό σε ΑΜΜΩΝΙΑ και ΝΙΤΡΩΔΗ!

Ακατάλληλο το Πόσιμο Νερό!

ΔΙΜΗΝΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Κάτοικοι του Διμηνιού σας γνωρίζουμε ότι μετά τις δειγματοληψίες νερού που διενήργησαν αρμόδιοι Υπάλληλοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής από σημεία του δημοτικού δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας σας στις 23/11/2020 και 4/12/2020, διαπιστώθηκε σύμφωνα με τα εργαστηριακά αποτελέσματα των αναλύσεων, ότι το νερό είναι ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ από μικροβιολογικής αλλά και από χημικής απόψεως, λόγω του μεγάλου μικροβιακού φορτίου σε ολικά ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ και του αυξημένου ποσοστού σε ΑΜΜΩΝΙΑ και ΝΙΤΡΩΔΗ!

ΠΗΓΗ: ΕΔΩ