Πράσινο φως για την Πατρών -Πύργου από Ε.Ε

116

Θετική απάντηση από την αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG GROW)
για την Ε.Ο Πατρών-Πύργου ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:
“Η πρώτη επίσημη θετική απάντηση από την ΕΕ για τον πολύπαθο οδικό άξονα Πάτρας – Πύργου έφτασε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Συγκεκριμένα, η DG GROW (Γενική Διεύθυνση για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απεφάνθη ότι η εκ νέου ενσωμάτωση του Πάτρα – Πύργος στη Σύμβαση Παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού είναι συμβατή με το Κοινοτικό Δίκαιο.

Επόμενο βήμα η γνωστοποίηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η επιτροπή έδωσε το «πράσινο φως» στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να προχωρήσει, σύμφωνα με το σχεδιασμό του κ. Κώστα Καραμανλή, στο επόμενο και τελικό βήμα της διαδικασίας, που είναι η γνωστοποίηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει το έργο.