Εργασίες καθαρισμών σε Ίρια και Ξοβριό

144

Ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα -και συνεχίζονται για ακόμα 4 ημέρες τουλάχιστον, οι εργασίες καθαρισμού χειμάρρων και ρεμάτων στα Ιρια.

Έχει προγραμματιστεί -ειδικά για τα Ιρια- και νέο έργο προϋπολογισμού 300.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2021.

Επίσης, καθαρίστηκε τμήμα του ρέματος στον Ξοβριό που είχε μπαζωθεί από επιχώσεις και φερτά υλικά, τόσο στη γέφυρα του Κιβερίου, όσο και στη θέση Ποταμιά, εξασφαλίζοντας έτσι απρόσκοπτη δίοδο στα νερά του χειμάρρου, ο οποίος -σημειωτέον- έχει δώσει μεγάλες πλημμύρες στο παρελθόν. Ο ίδιος εργολάβος έχει μετακινηθεί για να κάνει εργασίες καθαρισμού στο Κυρίμι, όπου είναι απαραίτητες παρεμβάσεις καθαρισμού στην περιοχή του Κεφαλαρίου.

Ανατέθηκαν δε δύο εργολαβίες προκειμένου να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις, η μία στην περιοχή του Σκαφιδακίου και η άλλη στην περιοχή της Ναυπλίας, σε σημεία που συχνά δημιουργούνται προβλήματα.