Συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων με πρώτο θέμα “Ένα αυτοκίνητο δώρο στην ΕΛ.ΑΣ.”

99

Αύριο, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 στις 19:30 συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο, κεκλεισμένων των θυρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Περί έγκρισης δωρεάς ενός αυτοκινήτου στην Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδας.

ΘΕΜΑ 2ο: Περί έγκρισης λύσης μισθωτικής σχέσης που αφορά το δημοτικό ακίνητο κατάστημα επί της οδού Βασ. Κωνσταντίνου και Σούτσου στο Ναύπλιο.

ΘΕΜΑ 3ο: Περί έγκρισης λύσης μισθωτικής σχέσης που αφορά το δημοτικό ακίνητο – κατάστημα εντός του πάρκου Σταϊκόπουλου στο Ναύπλιο.

ΘΕΜΑ 4ο: Περί έγκρισης εκμίσθωσης ακάλυπτης έκτασης με κτίσμα και δημ. κινητού πράγματος (πλάστιγγας) πλησίον γηπέδου Δρεπάνου.

ΘΕΜΑ 5ο: Περί έγκρισης μίσθωσης ακινήτου εντός της πόλης Ναυπλίου για τη μεταστέγαση του Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας Δ. Ναυπλιέων.

ΘΕΜΑ 6ο: Περί έγκρισης παράτασης μίσθωσης ενός αγροτεμαχίου με κτίσμα που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες φύλαξης του εξοπλισμού των παραλιών και των ναυαγοσωστών Μονάδας Δ. Ναυπλίεων.

ΘΕΜΑ 7ο: Περί χορήγησης παράτασης ολοκλήρωσης του Υποέργου 7 της πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπλιέων”.

ΘΕΜΑ 8ο: Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: «Διαμόρφωση και ανάπλαση τμημάτων των οδών Βασιλέως Κων/νου, Κιλκίς, Ναυαρίνου και Θεσσαλονίκης».

ΘΕΜΑ 9ο: Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών Οδών Δ.Ε. Ασίνης και Δ.Ε. Μιδέας».

ΘΕΜΑ 10ο: Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε -Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου “Κατασκευή τεχνικών έργων Δήμου Ναυπλιέων “.

ΘΕΜΑ 11: Περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, που αφορά αποδοχή και κατανομή έκτακτης επιχορήγησης για την αντιμετώπιση αναγκών λόγω πανδημίας.

ΘΕΜΑ 12ο: Περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, κατόπιν εισηγητικών αποφάσεων.

ΘΕΜΑ 13ο: Περί έγκρισης αύξησης ωραρίου εργασίας προσωπικού ΥΕ καθαριότητας σχολικών μονάδων μερικής απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 4483/2017.

ΘΕΜΑ 14ο: Περί έγκρισης αύξησης ωραρίου εργασίας σε πλήρη απασχόληση της υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Ευαγγελίας-Βασιλικής Ματθαιουδάκη, ειδικότητας ΥΕ καθαριστριών σχολικών κτιρίων.

ΘΕΜΑ 15ο: Περί έγκρισης αύξησης ωραρίου εργασίας σε πλήρη απασχόληση της υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Ειρήνης Φώτη, ειδικότητας ΥΕ καθαριστριών σχολικών κτιρίων .

ΘΕΜΑ 16ο: Περί έγκρισης ονοματοδοσίας ανωνύμων οδών στην Κοινότητα Ναυπλίου, σύμφωνα με το από 2-10-2020 πρακτικό της Επιτροπής του άρθρ.8 του Ν. 3463/06.