Στις αρχές του 2021 θα λειτουργήσει η Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας στο νοσοκομείο ”Άγιος Ανδρέας”  Πατρών

124

Ύστερα από αίτημα της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων Νήσων πραγματοποιήθηκε την Τρίτη συνάντηση μεταξύ του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» Ηλία Θεοδωρόπουλου και του Αναπλ. Διοικητή Παναγιώτη Δημόπουλου.
Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα του Νοσοκομείου που έχουν άμεση σχέση με τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και αποφασίστηκε η λειτουργία της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας» προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των ενηλίκων θαλασσαιμικών που μεταγγίζονται στο Γ.Ν.Π. Πατρών «Καραμανδάνειο».

Ο Διοικητής δεσμεύτηκε ότι μέχρι το τέλος Ιανουαρίου η Μονάδα θα λειτουργήσει σε κατάλληλο χώρο, με τον απαραίτητο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό