Νίκας «καταπέλτης» κατά του άρθρου που δίνει ‘άφεση αμαρτιών’ σε αιρετούς και υπαλλήλους. ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ

133

Ο περιφερειάρχης Π. Νίκας για την διάταξη περί άρσης του αξιόποινου πράξεων αιρετών και υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού οι οποίες αφορούν πληρωμές ενταλμάτων

«Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο άρθρο δίνει ‘άφεση αμαρτιών’ σε αιρετούς και υπαλλήλους. Προάγει τη διαφθορά και επιβραβεύει την διασπάθιση του δημόσιου χρήματος. Δεν τιμά την αυτοδιοίκηση και τους αιρετούς της αυτοδιοίκησης αυτό το άρθρο. Κρίμα».

Στην πιο πάνω δήλωση προέβη ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, με αφορμή την πρόσφατη έγκριση από τη Βουλή της διάταξης η οποία περιλαμβάνεται στο άρθρο 67 του νόμου 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α΄/12-10-2020) και η οποία προβλέπει ότι «αίρεται το αξιόποινο των πράξεων αιρετών και υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού οι οποίες αφορούν πληρωμές ενταλμάτων που έλαβαν χώρα μέχρι 31-7-2019 και οι οποίες διενεργήθηκαν επί τη βάσει ελέγχων και Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και παύουν οριστικά οι ποινικές και πειθαρχικές διώξεις εναντίον των προσώπων αυτών, καθώς και κάθε διαδικασία καταλογισμού σε βάρος τους».

Σημειώνεται, ότι ο περιφερειάρχης ζήτησε το συγκεκριμένο θέμα να περιληφθεί αμέσως στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ενωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), με εισηγητή τον ίδιο τον Π. Νίκα.