Μια φούχτα μαθητές έσωσαν την Τιμή των Ελλήνων που έχουν χάσει την Πίστη τους στο Ελεύθερο Μέλλον που αξίζουμε!

1479
Μοναχική Παρέλαση στο Νέο Σούλι Σερρών

Δείτε το Video αυτό. Δείτε την απάντηση προς όλους εκείνους που μηχανεύθηκαν δικαιολογίες για να εμποδίσουν την παρέλαση Τιμής και Μνήμης προς όλους τους συντελεστές του ΟΧΙ των Ελλήνων.

Το ΟΧΙ του Μεταξά, που το έκανε δικό του ο Λαός των Ελλήνων, αυτοί, δεν έχουν τα κότσια να το πουν και κρύβονται πίσω από τα φουστάνια της Ευρώπης.https://youtu.be/yusQe1f1jAg

https://youtu.be/yusQe1f1jAg