Με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέλος στην πρόσβαση στα τηλεφωνικά και διαδικτυακά δεδομένα

65
… και περιφερειακά δίκτυα μπορεί να αναδυθούν για την διασύνδεση των δικτύων πρόσβασης στους ISPs. access. net. … ISP A. IXP. IXP. ISP B. ISP C. regional net. 39.

Οι εθνικές κυβερνήσεις και οι υπηρεσίες κατασκοπείας τους δεν μπορούν να έχουν ανεξέλεγκτη πρόσβαση στα τηλεφωνικά και τα διαδικτυακά δεδομένα των χρηστών, αποφάνθηκε σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πλήρης πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών, σύμφωνα με την απόφαση, θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στο χρονικό διάστημα που είναι «αυστηρά απαραίτητο».

Σ’ αυτή την πολυαναμενόμενη απόφασή, το κορυφαίο δικαιοδοτικό όργανο της Ε.Ε. ανακοίνωσε πως η διατήρηση τέτοιων δεδομένων γενικώς και αδιακρίτως μπορεί να επιτραπεί μόνο όταν οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν «σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια» ή στο πλαίσιο της «μάχης εναντίον της σοβαρής εγκληματικότητας».

Στην απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστίθεται ότι η πλήρης πρόσβαση στα τηλεφωνικά και διαδικτυακά δεδομένα των χρηστών πρέπει να περιορίζεται μόνο στο χρονικό διάστημα που είναι «αυστηρά απαραίτητο».

Πηγή: ΑΠΕ