ΚΑΜΠΟΣΟΣ: «Δεν δεχόμαστε τη μεταφορά κλινικών από το νοσοκομείο του Άργους στο Ναύπλιον»

190
ΚΑΜΠΟΣΟΣ: Δεν θα δεχθούμε, σε καμία περίπτωση, να στερηθεί το νοσοκομείο του Άργους οποιασδήποτε κλινικής του.

Κατά τη συνεδρίαση του χθεσινού έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την συζητούμενη μεταφορά κλινικών του Νοσοκομείου του Άργους στο νοσοκομείο Ναυπλίου και την μετατροπή του Άργους σε μονάδα COVID-19, ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών κ. Δημήτρης Καμπόσος  εισηγήθηκε την απόρριψη της ιδέας αυτής και συγχρόνως κατέθεσε πρόταση ρεαλιστικής αντιμετώπισης του πιθανού προβλήματος.

Η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, συντάχθηκε απολύτως με την εισήγηση του Δημάρχου και κατέγραψε την απόλυτη άρνησή της προς μία τέτοια λύση.

Η βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου αποτυπώθηκε στο ψήφισμα που εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Δημήτρης Καμπόσος, το οποίο εγκρίθηκε και δόθηκε στην δημοσιότητα.

ΨΗΦΙΣΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

«Συγκαλέσαμε σήμερα εκτάκτως το Δημοτικό συμβούλιο του δήμου μας λόγω των πληροφοριών που είχαμε για τον ορισμό της Νοσηλευτικής Μονάδας Άργους ως Νοσοκομείο COVID -19 με την ταυτόχρονη μεταφορά όλων των κλινικών του νοσοκομείου Άργους στο Ναύπλιο.

Το σενάριο αυτό θα ήταν καταστροφικό για την ίδια την νοσηλευτική μονάδα αλλά και ευρύτερα την δημόσια υγεία τόσο στο δήμο μας όσο και το νομό μας. Το σενάριο που πληροφορηθήκαμε και μας θορύβησε δεν αφορούσε μόνο την διαχείριση ασθενών covid αλλά περιελάμβανε ουσιαστικά τη μεταφορά όλων των κλινικών του νοσοκομείου Άργους στο Ναύπλιο (χωρίς το συγκεκριμένο νοσοκομείο να μπορεί να αντεπεξέλθει, καθώς δε μπορεί να στηθεί εκεί μονάδα εμφραγμάτων και να καλύψει ουρολογικά και ορθοπεδικά χειρουργεία) εκτός της μονάδας Τεχνητού Νεφρού και της Ψυχιατρικής! τα οποία έμεναν στο Άργος. Επιπλέον το Ναύπλιο θα εφημερεύει, στο σενάριο αυτό, 30 ημέρες το μήνα για «καθαρά» περιστατικά και μόνο για περιστατικά covid το Άργος.

Το δεύτερο σενάριο το οποίο αναπτύχθηκε μετά τη αντίδραση του Δημάρχου και της δημοτικής μας αρχής είναι να πάνε και στα δύο νοσοκομεία covid κλινικές, όπως τον Μάρτιο, με σκοπό 35 κλίνες στο Άργος και 20 στο Ναύπλιο με το Άργος να ξαναστήνει Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας 3 κλινών. Σενάριο το οποίο δεχόμαστε.

Σε περίπτωση που η χώρα χρειαστεί θα αυξάνονται τα κρεβάτια και θα επαναπροσαρμόζεται το σχέδιο αλλά προστατεύονται χειρουργεία και τα επείγοντα περιστατικά.

(Σημειωτέον πως η πρόταση όλων των γιατρών και των δύο νοσηλευτικών μονάδων που βρέθηκαν σε συνάντηση την Τετάρτη στο Άργος ήταν να γίνει covid το Ναύπλιο ώστε να μείνει ανοικτό το Άργος για όλο το Νομό. Λύση την οποία και αυτή αποδεχόμαστε.)

Είμαστε υπέρ της προστασίας της δημόσια υγείας των συμπολιτών μας και συμβάλλουμε από τη σκοπιά μας προς επίρρωση του σκοπού αυτού, με όλες μας τις δυνάμεις. Δεν θα δεχθούμε ως δημοτική αρχή και ως τοπική κοινωνία σε καμία περίπτωση να στερηθεί το νοσοκομείο του Άργους ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΛΙΝΙΚΗΣ του. Αντιθέτως ζητάμε την ενίσχυση του σε όλα τα επίπεδα.

Δεν χωρούν εδώ μικροπολιτικά παιχνίδια οποιασδήποτε κλίμακας και προσωπικές τακτικές. Το Νοσοκομείο του Άργους εξυπηρετεί ολόκληρο το νομό αλλά και όμορους νομούς, και δεν εξυπηρετεί κανέναν πολίτη του νομού η αποδυνάμωση του. Είμαστε ενεργοί συμπαραστάτες του νοσοκομείου μας και θα συνεχίσουμε να είμαστε με όποιο κόστος.»