Θέματα της Βυτίνας στη συνάντηση του περιφερειάρχη Π. Νίκα με τον πρόεδρο της Τ.Κ.

80

Θέματα της Βυτίνας απασχόλησαν τη συνάντηση που ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας είχε το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, στην Τρίπολη, με τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Φώτη Κατσουλιά.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν το ζήτημα του Τριανταφυλλίδειου Ιδρύματος, η εξέλιξη της υπόθεσης του Αθλητικού Κέντρου που προγραμματίζει να κατασκευάσει η Περιφέρεια στην Βυτίνα, καθώς επίσης και οι τρόποι αξιοποίησης της δωρεάς από το Νοσοκομείο Καλαμάτας του χώρου των 17 στρεμμάτων του παλιού σανατόριου.