Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό της

81
Robin Niblett, Διευθυντής του Βασιλικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων

«Η ΕΕ μετατράπηκε από ζώνη ελεύθερου εμπορίου σε κοινότητα πριν ακόμη γίνει κοινότητα. Αυτοαποκαλείται “Ένωση” ενώ ήταν ακόμη κοινότητα. Και τώρα αυτοαποκαλείται “γεωπολιτικός παράγοντας” ενώ μόλις έχει αρχίσει να αναδύεται ως γεωοικονομικός παράγοντας. Δυσκολεύομαι να δω πώς η ΕΕ μπορεί να λειτουργήσει με γεωπολιτικά κριτήρια, ειδικά από τη στιγμή που η εξωτερική πολιτική της παραμένει μια διακυβερνητική δραστηριότητα. Η Ευρώπη μπορεί να γίνει γεωπολιτική δύναμη, βασιζόμενη σε μια συμμαχία των προθύμων, χωρίς περιορισμούς από την ΕΕ».

Robin Niblett,

Διευθυντής του Βασιλικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων