Η Αρμενία δεν θα είναι το τέλος του εφιάλτη αλλά μόνο η αρχή….

120
Από….

Κάποιοι δεν λένε να καταλάβουν! Η Αρμενία δεν θα είναι το τέλος του εφιάλτη αλλά μόνο η αρχή! Αν δεν στηρίξουμε ΤΩΡΑ τα αδέλφια μας, πότε θα τα στηρίξουμε; Αν δεν είμαστε εμείς που θα κινήσουμε γη και ουρανό, ΠΟΙΟΙ θα είναι;
Turkey is tryjng to complete the Genocide of 1915 against the Armenians! They wont stop there! Stop the crime! Raise your voice NOW! After some time it will be too late!