Άμεση Γενική Συνέλευση για το έλλειμμα 1,3 εκ. ευρώ στην “Πελοπόννησος” Α.Ε.

69

Τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων της “Πελοπόννησος” Α.Ε. ενέκρινε το Δ.Σ. της εταιρείας, που συνεδρίασε το μεσημέρι χθες, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στην Τρίπολη, υπό τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα.
Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συναίνεσε στην πρόταση των -διενεργούντων τους ελέγχους τα τελευταία 6 χρόνια- ορκωτών λογιστών, οι οποίοι διαπιστώνοντας έλλειμμα 1,3 εκατομμυρίων ευρώ ενημέρωσαν το Δ.Σ. ότι “οφείλει να συγκαλέσει άμεσα Γενική Συνέλευση της Εταιρείας προκειμένου να αποφασιστεί, είτε η λύση της Εταιρείας, είτε η λήψη κατάλληλων μέτρων”.
Χαρακτηριστικά, στην εισήγησή του προς το Δ.Σ. της “Πελοπόννησος” Α.Ε. ο εκπρόσωπος των ορκωτών λογιστών σημειώνει, μεταξύ άλλων:
“Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 119 παρ 4 του Ν 4548/2018 (…)
Υπό την ιδιότητά μου ως τακτικός ορκωτός λογιστής της Εταιρείας (…) ενημερώνω το Δ.Σ. της Εταιρείας ότι οφείλει να συγκαλέσει άμεσα Γενική Συνέλευση της Εταιρείας προκειμένου να αποφασιστεί, είτε η λύση της Εταιρείας, είτε η λήψη κατάλληλων μέτρων”.
Η γενική συνέλευση θα συγκληθεί μέσα στις επόμενες 20 ημέρες του τρέχοντα Οκτωβρίου, προκειμένου να λάβει αποφάσεις ως προς την κάλυψη του ελλείμματος.
Παράλληλα, έγινε γνωστό σήμερα ότι αναμένεται και το πόρισμα από την Αρχή Διαφάνειας σχετικά με την “Πελοπόννησος” Α.Ε.