810 επιστήμονες από το ίδιο χωριό !

166

Από το 1893 όπου και άνοιξε το σχολείο στην περιοχή Φουρτζοκρέμμυδα, έως το 1999 έχει τη μεγαλύτερη «παραγωγή» πτυχιούχων επιστημόνων.. Το χωριό Κρεμμύδια βρίσκεται στην περιοχή της Πυλίας σε απόσταση 18 χιλιομέτρων από την Πύλο και 40 χιλιομέτρων από την Καλαμάτα. Το χωριό λέγεται και Φούρτζη και Φουρτζοκρέμμυδα.

Οι κάτοικοί του ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία, όμως τα Κρεμμύδια είναι γνωστά για μια αιτία που έχει να κάνει με τα γράμματα και όχι με τη γη καθώς… το 2000 τα Κρεμμύδια μπήκαν στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως το χωριό με το μεγαλύτερο ποσοστό πτυχιούχων επιστημόνων στο σύνολο των κατοίκων του!
Σύμφωνα με τη σχετική αναφορά που υπάρχει στο βιβλίο Γκίνες του 1999, το ποσοστό αναλογίας επιστημόνων επί του γενικού πληθυσμού της κοινότητας ανερχόταν στο 30%! Την εποχή εκείνη οι κάτοικοι ήταν περισσότεροι από οκτακόσιοι. Ακριβώς δέκα χρόνια μετά, στο άλλοτε «χωριό των πτυχιούχων» ζουν λιγότεροι από πεντακόσιοι άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι ηλικιωμένοι. Μάλιστα, πριν από πέντε χρόνια έκλεισε και το μοναδικό δημοτικό σχολείο λόγω έλλειψης μαθητών!

ΠΗΓΗ : ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ON LINE