Το  Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στηρίζει ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

70

Αποδοχή δωρεάς ύψους 4.074,20 ευρώ που αφορά την προμήθεια βασικών επισιτιστικών ειδών που θα διανεμηθούν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες οι οποίες έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του Covid19, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου (Ι.Σ.Ν.) προς την Κ.Ε.Δ.Ε. με δικαιούχους τους Δήμους και τα Κοινωνικά Παντοπωλεία αυτών, αποδέχτηκε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας σε πρόσφατη συνεδρίασή της.
Στην ίδια απόφαση καθορίστηκαν ως κριτήρια κατανομής των προϊόντων σε φυσικά πρόσωπα, κατοίκους του Δήμου Τριφυλίας, τα οποία εντάσσονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τα κάτωθι εισοδηματικά κριτήρια (αντίστοιχα των εισοδηματικών κριτηρίων καταβολής του Ε.Ε.Ε., υπολογιζόμενα ετησίως):
Συνολικό Ετήσιο Δηλωθέν Εισόδημα (ανά σύνθεση νοικοκυριού)
•Μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 2.400,00 ευρώ
•Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο
Μέλος, 3.600,00 ευρώ
•Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με
δύο ανήλικα μέλη, 4.200,00 ευρώ
•Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή
μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη, 4.800,00 ευρώ
•Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία
ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη, 5.400,00 ευρώ
•Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη
ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη, 6.000,00 ευρώ
•Το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί για κανένα λόγο να υπερβαίνει το ποσό των 10.800,00 ευρώ,
ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.
Τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα θα προσκομίζουν στο Δήμο:
•δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 & εκκαθαριστικό του οικονομικού έτους 2019 •
βεβαίωση ανεργίας (αν υπάρχει)
•πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
•δελτίο ταυτότητας
Η Ο.Ε. Εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του δήμου Τριφυλίας προς το Κοινωφελές Ίδρυμα
«ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» (Ι.Σ.Ν.) για τη δωρεά του.