Ο Κωστούρος αφαιρεί όλες τις αρμοδιότητες από τον Μπαρού και τον στέλνει στο Κοινωνικό Φροντιστήριο

147

Με απόφαση του Δημάρχου Ναυπλιέων Δημήτρη Κωστούρου, αφαιρούνται οι αρμοδιότητες του Ραφαήλ Μπαρού, που του είχαν παραχωρηθεί προς εκπλήρωση. Παραμένει όμως ως έμμισθος αντιδήμαρχος με εντολή να παρακολουθεί την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

Ραφαήλ Μπαρού

Οι αρμοδιότητες που αφαιρέθηκαν από τον Ραφαήλ Μπαρού, δηλαδή η εποπτεία, ευθύνη και διαχείριση των θεμάτων που έχουν σχέση με την Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Προστασία, μεταβιβάζονται στον άμισθο αντιδήμαρχο Παναγιώτη Λέντζο.

Τα πρόσθετα νέα καθήκοντα του Παναγιώτη Λέντζου είναι:

– Λειτουργία και εποπτεία του κοινωνικού ιατρείου, του Κοινωνικού Φαρμακείου.

– Διοικητική εξυπηρέτηση των ΑμεΑ.

– Διενέργεια και οργάνωση της σίτισης απόρων, όταν αυτό απαιτείται.

– Λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας Δήμου Ναυπλιέων.