Δήμος Κορινθίων: 17 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην υπηρεσία των δημοτών

70

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων συνεχίζεται με ταχύτατους ρυθμούς, στα πλαίσια του ευρύτερου σχεδιασμού και των οργανωτικών αλλαγών που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή από την έναρξη της θητείας της.

Με αυτό τον τρόπο και με την επίτευξη της απομακρυσμένης εξυπηρέτησης, κάνει πιο εύκολη την καθημερινότητα των Δημοτών και Επαγγελματιών του Δήμου μας, ιδιαίτερα σε μία περίοδο σαν αυτή όπου το θέμα της πανδημίας του Covid-19 συνεχίζει να μας απασχολεί έντονα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Κορινθίων παρέχει από σήμερα δέκα επτά (17) επιπλέον ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις ήδη υφιστάμενες, μέσω της ηλεκτρονικής του πλατφόρμας «e-Υπηρεσίες» η οποία βρίσκεται εντός της επίσημης ιστοσελίδας του.

Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, είναι οι εξής:

Χορήγηση Βεβαίωσης Δημοτικής ενημερότητας

Ηλεκτροδότηση ακινήτων (οικίας, επαγγελματικής στέγης, αποθήκης)

Ηλεκτροδότηση ακινήτων (εργοταξιακή παροχή)

Αλλαγή Χρήσης ακινήτου

Αλλαγή ονόματος στον λογαριασμό ακινήτου

Αλλαγή διεύθυνσης ακινήτου

Μείωση Δημοτικών Τελών (Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι, Οικονομικά αδύνατοι δημότες, Άνεργοι, ΑμεΑ, κτλ.)

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), για ηλεκτροδοτούμενα ή μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

Κοιμητήρια (Άδεια ευπρεπισμού , μετατροπή και παραχώρηση τάφων)

Με την χρήση των κωδικών Τaxisnet και με λίγα μόλις «κλικ» στον υπολογιστή τους, οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν την αίτηση που επιθυμούν και να λάβουν απ΄ ευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που θα επιλέξουν, την αντίστοιχη βεβαίωση ή πιστοποιητικό.

Σταδιακά, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δήμου Κορινθίων θα ενσωματώνονται όλο και περισσότερες Υπηρεσίες του Δήμου επεκτείνοντας τη δυνατότητα έκδοσης περισσότερων ψηφιακών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.