Βράβευση για 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Καλαμάτας, το 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Νεάπολης και 3o Γενικό Λύκειο Τρίπολης.

140

Η δράση “At the school of OpenCohesion” στην Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσιάστηκε στην Τρίπολη, το απόγευμα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, στο θεατράκι του άλσους Αγίου Γεωργίου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε και η βράβευση τριών σχολείων της Περιφέρειας, οι μαθητές των οποίων έχουν αποδείξει ότι παρακολουθούν τα έργα τα οποία υλοποιούνται μέσω του ΠΕΠ Πελοποννήσου.

Τα εν λόγω σχολεία είναι το 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Καλαμάτας, το 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Νεάπολης και το 3o Γενικό Λύκειο Τρίπολης.

Η ΔΡΑΣΗ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “Πελοπόννησος 2014-2020” είναι μια από τις τρεις ελληνικές Περιφέρειες οι οποίες, μετά από πρόσκληση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG Regio) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμμετείχε φέτος στην πιλοτική ενέργεια επικοινωνίας για το ΕΣΠΑ At the School of OpenCohesion.

Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και έχει την έγκριση και την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Βασίζεται στο ιταλικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα A Scuola di Open Coesione, το οποίο αναπτύχθηκε ως μέρος ενός εθνικού προγράμματος στην Ιταλία με θέμα την πολιτική συνοχής της ΕΕ. Επιβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ομάδα ASOC Ιταλίας που ανήκει στο Department for Cohesion Policies – Italian Presidency of the Council of Ministers.

Η ενέργεια At the School of Open Cohesion (ASOC) απευθύνεται σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό τη γνωριμία και την καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των νέων για τα έργα που υλοποιούνται στην Ελλάδα μέσω της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ενωσης με εργαλείο το ΕΣΠΑ και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που το απαρτίζουν.

Στο πλαίσιο της δράσης ASOC ομάδες με 74 μαθητές και 9 καθηγητές  από 3 σχολεία της Περιφέρειάς μας κλήθηκαν να εκπονήσουν μια ερευνητική εργασία μελέτης ενός συγχρηματοδοτούμενου έργου στην περιοχή τους.

Συγκεκριμένα συμμετέχουν τα σχολεία, 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Καλαμάτας, 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Νεάπολης και 3o Γενικό Λύκειο Τρίπολης.

Η μελέτη κάθε σχολικής ομάδας υλοποιήθηκε σε 4 στάδια επομένως κάθε σχολική ομάδα έχει παραδώσει 4 αναφορές ως εξής:

Σχεδιασμός (επιλογή έργου και τεκμηρίωση, σχεδιασμός έρευνας, συγκρότηση ομάδας και ανάθεση ρόλων, δημιουργία λογοτύπου, email, social media)

Ανάλυση: Ανεύρεση και μελέτη δεδομένων και συγγραφή ενός άρθρου για το έργο με γραφιστικές απεικονίσεις (infographics)

Διερεύνηση: Επιτόπια ή εικονική επίσκεψη στο έργο και αποτύπωση με videos και φωτογραφία

Επικοινωνία – Αφήγηση της ιστορίας: Δημιουργία ενός επικοινωνιακού προϊόντος που να αφηγείται την μελέτης της ομάδας και υλοποίηση μιας εκδήλωσης/event παρουσίασης της μελέτης στη σχολική/τοπική κοινότητας.

Οι σχολικές ομάδες έχουν παραδώσει τις εργασίες τους, δουλεύοντας με αφοσίωση και ενθουσιασμό ακόμα και κάτω από τις πρωτόγνωρες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία. Έχουν σχεδιάσει τη μελέτη τους και αναπτύξει λογότυπα και social media, έχουν συντάξει άρθρα με infographics, έχουν δημιουργήσει videos για τα έργα, έχουν προβάλλει  τα έργα στις τοπικές τους κοινωνίες κάνοντας εκδηλώσεις, δίνοντας συνεντεύξεις σε κανάλια, ραδιόφωνα websites, κάνοντας έρευνες, μοιράζοντας υλικό.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ολοκλήρωσε την ενέργεια ASOC μέσω της αξιολόγησης των εργασιών των σχολικών ομάδων από Επιτροπή Αξιολόγησης, με μέλη από τον τομέα της πολιτικής συνοχής, της εκπαίδευσης και της επικοινωνίας,  και συγκεκριμένα, τον Ιωάννη Φίρμπα γενικό διευθυντή της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ, Πάνο Πολυζωίδη δημοσιογράφο του ομίλου Αντεννα και Σοφία Ζυγά αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.