Άρχισαν οι αιτήσεις για τα Προγράμματα Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ

66

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για τον 5ο & 3ο κύκλο Σπουδών έξι (6) Σύντομων Προγραμμάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Τα προγράμματα απευθύνονται στο ευρύ κοινό και στοχεύουν στην επιμόρφωση των ενδιαφερομένων σε σύγχρονα επιστημονικά αντικείμενα που καλύπτει η Σχολή.

Πραγματοποιούνται με τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) και οι εβδομάδες παρακολούθησης ποικίλουν ανάλογα το Πρόγραμμα (από 10 έως 32 εβδομάδες).Επιπλέον αντιστοιχούν σε 5 έως 20 Πιστωτικές Μονάδες ECTS, εντάσσονται στο 5ο, 6ο & 7ο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και οδηγούν σε Πιστοποιητικό Προπτυχιακής & Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης του Ε.Α.Π.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα, αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 στον σύνδεσμο
https://apps.eap.gr/sps_2019_5th/web/index.php?r=submission%2Findex&page=1     Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: spssthet@eap.gr (αρμόδια: κ. Τερέζη) και μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π.
www.eap.gr