Σεμινάριο στους υπαλλήλους καθαριότητας του Δήμου  με σκοπό την ευαισθητοποίηση τους για την ανάγκη προστασίας της φύσης

85

Ο ΔΉΜΟΣ Κορινθίων εξέδωσε το παρακάτω ΔΤ που αφορά την εκπαίδευση υπαλλήλων καθαριότητας σε περιβαλλοντική κατεύθυνση.

«Στα πλαίσια των απαιτήσεων του προγράμματος  «Γαλάζια Σημαία » ο Δήμος  και οι υπεύθυνοι της ακτής  υποχρεούνται να παρουσιάσουν  τουλάχιστον πέντε διαφορετικές δραστηριότητες  περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Μία  από τις δραστηριότητες αυτές,  όπως αναφέρονται και στον πίνακα ανακοινώσεων  του προγράμματος στην παραλία « Καλάμια » έχει τίτλο :

Σεμινάριο στους υπαλλήλους καθαριότητας του Δήμου  με σκοπό την ευαισθητοποίηση τους για την ανάγκη προστασίας της φύσης

Σκοπός  της παρουσίασης  ήταν  η σωστή και συνεχής καθαριότητα της ακτής, η προσεγμένη φροντίδα  των χώρων πρασίνου, η καλή συμπεριφορά προς το κοινό και τις επιχειρήσεις.

Το Σεμινάριο έγινε στις 29/7/2020 στης αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και προσήλθαν οι αντιδήμαρχοι, οι επιστάτες της καθαριότητας, προσωπικό της καθαριότητας του Δήμου , και ειδικού συνεργάτες του Δήμου.

Παρουσιάστηκαν τα κριτήρια της Γαλάζιας Σημαίας με έμφαση την περιβαλλοντική διαχείριση για την φροντίδα της ακτής Καλάμια  και  υπήρχε ανταλλαγή απόψεων».