Προωθούνται οι διαδικασίες για το φυσικό αέριο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

70

Κι ενώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου επικρατεί σιωπή, στην Δυτική Ελλάδα προωθούνται οι διαδικασίες και ανοίγει ο δρόμος για την έλευση του φυσικού αερίου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο, μετά την απόφαση που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης.  Συγκεκριμένα, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» εκδόθηκε η δημόσια πρόσκληση μέσω της οποίας η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) ΑΕ έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην υποβολή προτάσεων, προκειμένου τα απαιτούμενα έργα να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν.

Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 41 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 12 εκατομμύρια είναι εξασφαλισμένα από το Ε.Π «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», ενώ σε 7.475.000 ευρώ ανέρχεται η δημόσια δαπάνη που θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.