Παραχωρήθηκε στο δήμο Κορινθίων έκταση 10 στρεμμάτων του στρατοπέδου «Καλογερογιάννη»

53

Παραχωρήθηκε στο δήμο Κορινθίων έκταση 10 στρεμμάτων του στρατοπέδου Καλογερογιάννη (πρώην 6ου ΣΠ). Δημοσιεύτηκε η απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εθνικης Αμυνας (ΑΔΑ ΨΧΕ6ΟΡΛΦ-ΒΜ8 ) με ημερομηνία 30.7.2020. Στην παραχώρηση προβλέπεται η πολεοδόμηση του συνόλου της έκτασης του στρατοπέδου και της απόδοσης εντός τριετίας στο δήμο του 50% περίπου .

ΠΗΓΗ: ΕΔΩ