Ο Δήμος Πατρέων επεκτείνει το πρόγραμμα ανακύκλωσης του έντυπου χαρτιού

93
????????????????????????????????????

Ο Δήμος Πατρέων επεκτείνει το πρόγραμμα ανακύκλωσης του έντυπου χαρτιού, προσθέτοντας είκοσι τέσσερις νέους  κάδους με κίτρινο καπάκι σε επιλεγμένα σημεία της πόλης. Συνολικά 110 κάδοι με κίτρινο καπάκι έχουν τοποθετηθεί στους δρόμους καλύπτοντας και τα τέσσερα Δημοτικά Διαμερίσματα της Πάτρας.

Ο στόχος είναι να αποτελέσει μέρος της καθημερινότητάς μας η συγκέντρωση των έντυπων χαρτιών, όπως  εγγράφων, βιβλίων, εφημερίδων και  περιοδικών και η ρίψη τους στους  κάδους με το κίτρινο καπάκι καθώς μόνο έτσι επιτυγχάνουμε την πλήρη αξιοποίησή τους  στην ανακύκλωση.

Τα χαρτιά αυτά δεν πρέπει να ρίχνονται στους μπλε κάδους ανακύκλωσης γιατί καταλήγουν με φθορές στη διαλογή και έτσι παύουν να είναι αξιοποιήσιμα.Αφαιρούμε τυχόν μεταλλικά στοιχεία όπως συνδετήρες, ελάσματα κ.α., από τα έγγραφα και τα βιβλία και τα ρίχνουμε στους κάδους με το κίτρινο καπάκι από την ειδική σχισμή που διαθέτουν στο πάνω μέρος.

Η Αντιδημαρχία Καθαριότητας  του Δήμου Πατρέων  έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στη συγκέντρωση του έντυπου χαρτιού  προκειμένου να ενισχύσει  τη διαδικασία της ανακύκλωσης των υλικών και να περιορίσει τον όγκο των απορριμμάτων, που καταλήγουν ως απόβλητα στο ΧΥΤΑ. Γι’ αυτό και έχει απευθύνει πρόσκληση τόσο στους κατοίκους όσο και στις δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και επιχειρήσεις της πόλης που διαχειρίζονται μεγάλο όγκο έντυπου χαρτιού, να επιδείξουν την αναγκαία ευαισθησία τους και να εντάξουν στο πρόγραμμα τους τη συγκέντρωση του χαρτιού και τη μεταφορά του σ’ έναν από τους κάδους με κίτρινο καπάκι που βρίσκεται πλησίον τους.

Με επιστολές που απέστειλε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Νίκος Ασπράγκαθος στις υπηρεσίες αυτές, επισημαίνει ότι μόνο με την ευαισθητοποίηση φορέων και δημοτών θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε υπεύθυνα το θέμα των απορριμμάτων, που αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ανακύκλωση, είναι αναγκαία προϋπόθεση για τον περιορισμό  της κατανάλωσης πρώτων υλών, την εξοικονόμηση ενέργειας για την παραγωγή νέων προϊόντων και τη μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν στους ήδη κορεσμένους χώρους εναπόθεσης. Παράλληλα συμβάλλει στον περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, που ευθύνονται για τη Κλιματική Αλλαγή.

Επιζητώντας την καλύτερη δυνατή συνεργασία με τις υπηρεσίες της πόλης, ο Δήμος Πατρέων  ζήτησε να ορίσουν εκπρόσωπο που θα συντονίζει τον τρόπο συλλογής του έντυπου χαρτιού και με τον οποίο θα μπορεί να βρίσκεται σε επικοινωνία η Υπηρεσία Καθαριότητας για τα θέματα της ανακύκλωσης.

Πως θα βρείτε τον κοντινότερο κάδο με κίτρινο καπάκι

Πληροφορίες για τις θέσεις των κάδων ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.e-patras.gr/web/guest/citizens/environment-cleanliness

Πληκτρολογώντας τη διεύθυνσή σας στην εφαρμογή με τον χάρτη της πόλης θα δείτε ακριβώς το σημείο που είναι ο πλησιέστερος κάδος με κίτρινο καπάκι.